Publicador de continguts

null Serveis i equipament per al nou sistema tarifari i de gestió del transport públic a Mallorca (tren, metro i bus).

Serveis i equipament per al nou sistema tarifari i de gestió del transport públic a Mallorca (tren, metro i bus).

Projecte cofinançat

Programació

El Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de les Illes Balears 2014-2020 ha definit una estratègia d'intervenció que persegueix els següents objectius:

  • Objectiu Temàtic 1: Potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació.
  • Objectiu Temàtic 2: Millorar l'ús i qualitat de les TIC i l'accés a les mateixes.
  • Objectiu Temàtic 3: Millorar la competitivitat de les petites i mitjanes empreses.
  • Objectiu Temàtic 4: Afavorir la transició a una economia baixa en carboni en tots els sectors.
  • Objectiu Temàtic 6: Protegir el medi ambient i promoure l'eficiència dels recursos.
  • Objectiu temàtic 10: Invertir en educació, formació professional per a l'adquisició de capacitats i un aprenentatge permanent

Gestió i seguiment

Els Fons Europeus de Desenvolupament Regional confinancia el projecte «Serveis i equips per al nou sistema tarifari i de gestió del transport públic a Mallorca (tren, metro i bus)» . Els principals objectius del projecte són millorar la gestió i la planificació del transport públic interurbà així com la informació en temps real i la seguretat de l'usuari, i reduir el temps necessari de la compra i validació de bitllets.

D'aquesta manera el Consorci de Transports de Mallorca amb aquest projecte contribueix a l'assoliment dels objectius del PO FEDER promovent les següents actuacions:

Objectiu Temàtic 2: Millorar l'ús i qualitat de les TIC i l'accés a les mateixes.

L'actuació principal del projecte cofinançat és l'adquisició i l'actualització de nous equips tecnològics per als autobusos i les estacions de tren/metro, la incorporació d'un sistema tarifari amb noves maneres de pagament i validació dels títols de transport, i la disposició de nous sistemes d'informació en temps real. Els nous equips tecnològics entraran en funcionament amb les noves concessions del servei de transport regular per carretera de Mallorca. Els equips s'instal·len en 611 busos (Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera), en 119 torns d'accés a les estacions ferroviàries i en 63 màquines de venda de bitllets en les estacions.

El pressupost total del projecte és de 6.426.000 euros. El projecte és finançat pel Govern dels Illes Balears i cofinançat en un 50% amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional. (FEDER).

Avaluació

La Política de Cohesió del període 2014-2020 s'orienta a la consecució de resultats, amb la finalitat de contribuir de manera visible als objectius de l'Estratègia Europa 2020. Balears compta amb un Pla d'Avaluació Específic del PO FEDER que pretén millorar el disseny, l'eficàcia i impacte del programa, així com la seva contribució als objectius de la Unió.

Més informació: Avaluació del Programa Operatiu del FEDER 2014 - 2020

Comunicació

El reforç de la comunicació és una condició indispensable per a millorar la visibilitat de la Política de Cohesió i la seva aplicació a les Illes Balears, ressaltant les Bones Pràctiques d'actuacions cofinançades.

Més informació: Bones pràctiques

Altres notícies