Bitllet senzill de tren i metro

Si no disposes de Targeta Intermodal ni de targeta bancària, pots comprar un bitllet senzill a totes les estacions de la xarxa ferroviària TIB. Té el mateix preu que viatjar amb targeta bancària. Per això, si no t’agrada fer cua davant una taquilla o una màquina d’autovenda, pots optar per aquesta alternativa.

  Pagament

El bitllet es pot adquirir, tant en metàl·lic com amb targeta de dèbit o crèdit, a les màquines d’autovenda disponibles a totes les estacions, i també a les taquilles de l’Estació Intermodal de Palma, Inca i Manacor.

Transbords

El bitllet només és vàlid per fer un trajecte en la xarxa ferroviària; per tant, no serveix per transbordar amb línies de bus.

Sistema tarifari

El nostre sistema tarifari funciona amb un sistema de salts. Cada vegada que es passa d'una zona a una altra es realitza 1 salt. Si el trajecte es fa dins una mateixa zona, la tarifa aplicada és la de 0 salts.

Veure mapa de zones