Liste der Meldungen

Allgemeines

Normes d'ocupació als serveis de transport públic

De conformitat amb el Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, una vegada superada la fase 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat, s'estableixen les següents condicions d'ocupació als serveis d'autobús, tren i metro:

  • Places d'assegut: Es poden ocupar la totalitat de les butaques del vehicle.
  • Places de dret: S'ha de mantenir la referència d’ocupació del cinquanta per cent de les places destinades als passatgers que viatgen drets, i procurar, en tot cas, la separació màxima possible entre ells.

És obligatori l’ús de la mascareta i no està permès menjar ni beure en els serveis de transport públics de viatgers en tots els àmbits.

Línies afectades