Liste der Meldungen

Allgemeines

Normes d'ocupació als serveis de transport públic

De conformitat amb l’Acord del Consell de Govern d’11 de gener de 2021 pel qual s’estableixen els nivells d’alerta sanitària per illes que estaran vigents a la comunitat autònoma de les Illes Balears, publicat en el BOIB núm. 5 de 12 de gener de 2021, s'estableixen les següents condicions d'ocupació als serveis d'autobús, tren i metro:

  • En els busos interurbans només es poden ocupar les places amb seient.
  • En els serveis de tren i metro es poden ocupar la totalitat dels seients i només les places de dret expressament senyalitzades a terra.
  • Aquesta norma no serà aplicable a les persones amb mobilitat reduïda, que podran emprar el servei malgrat que s’hagi assolit el límit màxim d’ocupació.
  • Es manté l’obligatorietat de l’ús de la mascareta i no està permès menjar ni beure en els serveis de transport públic de viatgers en tots els àmbits.

Es recomana:

  • Fer el trajecte en silenci i utilitzar el gel hidroalcohòlic o rentar-se les mans abans i després de cada viatge.
  • Mantenir la distància entre usuaris sempre que sigui possible, tant a les estacions i parades com a l’interior dels vehicles.
  • Planificar els desplaçaments amb temps, procurant evitar les hores de major afluència.
  • Viatjar sempre que pugueu amb la Targeta Intermodal o amb la targeta bancària per evitar l’ús d’efectiu.

Línies afectades