Meldungen und Ankündigungen

Aktualität

El Govern aprova l'inici de la tramitació de les noves concessions de transport per carretera a Mallorca

El Govern ha aprovat avui l'autorització de l'avantprojecte de nous contractes de servei de transport regular per carretera de Mallorca. Les concessions actuals vencen el 31 de desembre de 2018, aquest fet ofereix l'oportunitat d'incrementar l'oferta actual de transports a les necessitats de l'Illa, així com de modernitzar la flota d'autobusos.

La reordenació dels nous serveis es liciten en el marc del Pla Insular de Serveis de Transport Regular de Viatgers per Carretera de Mallorca (PISTRVC), que té per objecte la planificació i l’ordenació del transport públic regular de viatgers per carretera. El PISTRVC de Mallorca es va aprovar el passat 1 d’agost de 2017 i es publicà en el BOIB el 2 de setembre. A la tramitació del Pla se li afegí un procés de participació ciutadana per garantir la incidència de la voluntat dels usuaris potencials del transport en el disseny i el contingut dels nous serveis per licitar.

Les pròximes passes són la publicació de l’Avantprojecte de serveis en el BOIB i en el BOE els propers dies i, aleshores, s’obrirà un període d’exposició pública de 30 dies hàbils en què es podran presentar al·legacions. La publicació dels plecs està prevista per al primer trimestre de 2018. La presentació de les ofertes se produirà durant el segon trimestre, i l’adjudicació serà entre els mesos de juny i juliol. El període de concessió serà de 10 anys (entre 2019 i 2028), prorrogable durant 5 anys més.

El Consorci de Transports de Mallorca, que depèn de la Direcció General de Mobilitat i Transports de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, té les competències en matèria d’ordenació i gestió del transport públic regular de viatgers a Mallorca.

Les noves concessions implicaran una notable millora del servei, fet que incentivarà l'ús del transport públic. En apostar per la millora de la qualitat i de la quantitat del servei amb un model més eficient de transport interurbà s'espera un augment de la demanda. L'increment previst és del 17%: actualment hi ha una demanda de 9,6 milions de viatgers i es preveu un creixement de fins a 11,5 milions a partir de 2019.

Els aspectes més rellevants que recull l’Avantprojecte del servei de la nova xarxa TIB 2019 són:

Canvi en la gestió

Hi haurà un model de contractació que permetrà a l’Administració dissenyar directament l’oferta de servei, anteposant l’interès públic al purament econòmic. És per això que es pot fer un disseny de tota la xarxa amb els mateixos criteris per al conjunt del territori.

Millora de l'oferta

  • Més servei: 46 % més de quilòmetres recorreguts i un 47 % més de freqüències.
  • Més amplitud horària i horaris estables durant tot l’any, amb més suport en l’estiu.
  • Itineraris més directes i millora de les connexions: Garantia de transbordaments amb la creació de parades d'enllaç (hubs) on hi haurà coincidència espacial i temporal d’un conjunt de línies de transport públic. Els principals enllaços seran a Palma, Inca, Manacor i Campos.
  • Un flota nova i menys contaminant: S’incorporen 143 autobusos nous sobre un total de 218, el que representa un 66 % de busos nous. L’edat mitjana baixa de 13,3 a 3,4 anys. Es preveuen 19 busos elèctrics i 124 busos Euro 6.
  • Es garanteix la capacitat suficient dels busos : Es generalitza l’ús de vehicles de major capacitat (15 i 18 m) a les línies de més demanda. Avui en dia, la major part de la flota és de 12-13m. La utilització del Sistema d’Ajuda a l’Explotació (SAE) permetrà disposar d’informació precisa de l’ocupació dels autobusos en temps real.
  • Accessibilitat: La incorporació d’una part important de la flota de pis baix facilitarà l’accés a persones amb mobilitat reduïda. De fet, el 64 % de la flota tindrà accés de pis baix. D’altra banda, el reforç de la senyalització interior, tant visual (pantalles) com sonora (megafonia), permetrà a les persones amb discapacitat visual o auditiva saber quina és la propera parada així com rebre altres informacions rellevants del servei.
  • Noves línies a la Serra de Tramuntana i altres espais naturals: Entre d’altres, es crea una connexió directa entre les zones turístiques de Santa Ponça i Peguera cap a la Serra de Tramuntana (Estellencs, Banyalbufar, Esporles i Valldemossa).