Asset Publisher

null Avís canvi 01.12 - L302

1 de desembre: canvi d’horaris a la L302

Els canvis tenen lloc de dilluns a divendres i consisteixen en lleugeres modificacions (5-10 minuts) en l'hora de sortida de bona part de les anades a Palma.
En tot cas, s'ha de tenir en compte que s'avança en 5 minuts l'hora de sortida des de Can Picafort dels serveis de les 6.50 h, 8.50 h, 13.45 h i 16.45 h, que passen a fer-ho a les 6.45 h, 8.45 h, 13.40 h i 16.40 h.

Routes affected

Avís Download
Other notices