Asset Publisher

null Avís trànsit UIB - L202

20 de març: Canvi d'horaris a la L202

El canvi consisteix en incorporar un nou pas per la UIB al servei de dia feiner que surt des de l'Estació Intermodal a les 8 h.
D'altra banda, es possibiliten els viatges entre Palma i la UIB, fins ara restringits als serveis de l'EMT i Metro.

Routes affected

Avís Download
Other notices