List of notices

General

La parada de Gran Via Colom a Inca queda temporalment fora servei

A causa d'unes obres, la parada de Gran Via Colom queda temporalment fora servei, a partir de dia 27 fins dia 29 de març (ambdós sense servei).

Línies afectades