List of notices

General

Supressió de la parada de Son Ferriol

A partir de l'1 de novembre, la parada de Son Ferriol - Ctra. de Manacor deixa de prestar servei.

Línies afectades