Projecte cofinançat:

Serveis i equipaments per al nou sistema tarifari i de gestió del transport públic a Mallorca (tren, metro i bus)

El Fons Europeus de Desenvolupament Regional cofinança el projecte «Serveis i equipaments per al nou sistema tarifari i de gestió del transport públic a Mallorca (tren, metro i bus)». Els principals objectius del projecte són millorar la gestió i la planificació del transport públic interurbà així com la informació a l'usuari, i reduir el temps de compra i validació de bitllets.

L’actuació principal del projecte cofinançat és l’adquisició i l’actualització de nous equipaments tecnològics per als autobusos i les estacions de tren/metro, la incorporació d’un sistema tarifari que ofereix noves maneres de pagament i validació dels títols de transport, i la disposició de nous sistemes d'informació en temps real. Els nous equipaments entraran en funcionament amb les noves concessions del servei de transport regular per carretera de Mallorca.

Els equipaments s’instal·laran a 611 busos (Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera), a 119 torns d'accés a les estacions ferroviàries i a 63 màquines de venda de bitllets a les estacions.

El pressupost total del projecte és de 6.426.000 euros. El projecte està finançat pel Govern de les Illes Balears i cofinançat el 50 % amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Enllaços d’interès: