Walking | Tourist route

Parc Natural de s'Albufera

What is it?

S'Albufera de Mallorca està declarada parc natural (1988), zona humida d'importància internacional, zona d'especial protecció per a les aus (ZEPA) i lloc d'importància comunitària (LIC). També forma part dels convenis Ramsar i de la Xarxa Natura 2000.

És la zona humida més extensa de les Balears i s'hi pot observar una gran diversitat de flora i fauna.

Visit

Horari de visita:

De 9 a 18 hores, entre l'1 d'abril i el 30 de setembre.

De 9 a 17 hores, entre l'1 d'octubre i el 31 de març.

Preu:

Gratuït. Es requereix un permís, que se sol·licita al mateix centre de recepció (obert de les 9 a les 16 hores durant tot l'any, llevat del dia de Nadal i de Cap d'Any).

Per fer visites en grup, també cal un permís especial que s'ha de sol·licitar amb antelació.

Persones amb mobilitat reduïda:

Es pot sol·licitar amb antelació una cadira Joëlette. La visita es concertarà sempre que hi hagi persones voluntàries disponibles.

Ubicació i contacte:

Ctra. d'Artà al Port d'Alcúdia (Ma-12 km 26,7, al costat del pont dels Anglesos)

Telèfon: 971 89 22 50

Pàgina web: http://www.balearsnatura.com/parc-natural-de-s-albufera-de-mallorca/inicio.html

Correu electrònic: parc.albufera@gmail.com

Available public transport

 January  February  March  April  May  June  July  August  September  October  November  December
Monday to Friday
Saturday
Sunday

Public Transport

How to get there

How to get there

 
 

How to get back

 
 

Detailed description

La flora i la fauna —aquesta sobretot ornitològica— de s'Albufera és molt rica i variada. A més, la topografia afavoreix que qualsevol persona pugui fer la visita.

Hi ha fins a quatre possibles itineraris:

  • Itinerari des Colombars. D'una longitud de 1.325 metres, es caracteritza per ecosistemes halòfils, adaptats a elevades concentracions salines.
  • Itinerari de sa Roca. Ideal per contemplar la flora, la fauna i el paisatge al llarg de 760 metres.
  • Itinerari des Cibollar. Discorre per la part central del parc i té una longitud d'uns 725 metres. Aquí el paisatge adquireix especial rellevància.
  • Camí d'Enmig - ses Puntes. Es recomana fer-lo amb bicicleta (11,5 km) per poder contemplar els diferents paisatges i ecosistemes. Destaquen els diferents elements patrimonials de caire etnològic.
* Some browsers do not print background images. Activate the option on your browser for optimum printing.