Infos trafic

General

Trasllat temporal de parada a Cala Figuera

A causa de la realització d’obres a la via i fins a la finalització d’aquestes, la parada de Cala Figuera es trasllada al c/ Pizarro (consultau la ubicació en el plànol).

Línies afectades