Què és el CTM?

El Consorci de Transports de Mallorca (CTM) té per objecte articular la cooperació econòmica, tècnica i administrativa entre les administracions i els ens públics i privats que s'hi adhereixen per exercir de manera conjunta i coordinada les competències que els corresponen en matèria d'ordenació i gestió del transport públic regular de viatgers.

Tib és una marca registrada del CTM que s'utilitza com a imatge corporativa de tots els mitjans de transport públic interurbà de les Illes Balears: autobusos, trens i metro.

Quines finalitats té?

  • La planificació, l'establiment i el manteniment d'un sistema comú de transport en l'àmbit de Mallorca, mitjançant la coordinació i la interconnexió de les xarxes, els serveis i les activitats que l'integren, i les actuacions dels diferents òrgans i de les administracions públiques competents.
  • La potenciació de l'ús del transport públic.
  • L'establiment d'un sistema tarifari integrat i amb caràcter de servei públic.
  • La racionalització i l'eficàcia de la gestió del sistema de transport.

Adreça i plànol de situació

 

C/ Eusebi Estada, 28

07004 Palma