El projecte europeu SEEMORE: turisme i transport públic

El Consorci de Transports de Mallorca participa en el projecte SEEMORE, [www.seemore-project.eu], que té per objectiu potenciar el transport públic en distintes zones turístiques d'Europa.Per aconseguir-ho, promourà la cooperació entre els distints actors del sector turístic (hoteleria, comerç...) i els serveis de transport.

Eina del càlcul d'emissions de CO2

Per tal de poder comparar les emissions de diversos mitjans de transport, el CTM, dins del marc del projecte SEEMORE, posa a la seva disposició el calculador de CO2, que permet, per una distància i mitjà de transport, avaluar les emissions d'aquest gas que és un dels principals causants de l'efecte hivernacle.

Triï el seu vehicle, indiqui la distància en quilòmetres i vegi quant CO2 s'emet per a aquest viatge.


Per a més informació sobre la metodologia de càlcul, vegeu el nostre informe.