Targeta pensionistes

Majors de 65 anys, pensionistes i aturats de llarga durada

 • A qui s'adreça?

  • S'adreça a les persones residents a les Illes Balears que:
   • tenguin 65 anys o més;
   • siguin beneficiàries d'una pensió per jubilació;
   • siguin beneficiàries d'una pensió per viduïtat amb ingressos econòmics inferiors al salari mínim interprofessional;
   • siguin beneficiàries d'una pensió per incapacitat permanent, ja sigui total, absoluta o gran invalidesa, o tinguin una discapacitat d'un grau igual o superior al 65%, o
   • faci més de 12 mesos que estan inscrites al SOIB de forma ininterrompuda com a demandants d'ocupació.
 • Quins avantatges té?

  • Permet obtenir un bitllet reduït amb el 50% de descompte.
  • Permet carregar els abonaments T20 i T40. De forma simultània, es poden tenir carregats fins a dos abonaments diferents (a més d'un bitllet reduït).
 • Quan caduca?

  • Caduca cada cinc anys, excepte en el cas d'atur de llarga durada, en què caduca cada 6 mesos. Es pot renovar gratuïtament presentant la documentació acreditativa.
 • On es pot obtenir?

  • Al Punt d'Informació de l'Estació Intermodal de Palma
   • Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 19.30 h; dissabtes, de 9 a 17.30 h; diumenges i festius sense servei.
   • El tràmit es fa al moment.
  • A les oficines municipals del vostre ajuntament. Consultau-ne el llistat.
   • Horari: depèn de cada oficina municipal.
  • IMPORTANT: Per obtenir la targeta intermodal per primera vegada, és necessari que la persona beneficiària acudeixi personalment a l'oficina d'emissió.
 • Quant costa?

  • Taxa per emetre la targeta intermodal:
   • Primera emissió: 3€
   • Duplicat: 8€
  • S'eximeix de pagar la taxa de duplicitat en el cas de funcionament deficient no imputable al titular.
 • Quina documentació es necessita per obtenir la targeta?

  • Si el tràmit no es fa a l'Estació Intermodal, s'ha d'aportar una fotografia en color mida carnet.

  a) Residents a les Illes Balears de 65 anys o més

  • Formulari de sol·licitud. >>> "Descarrega el PDF"
  • Original i fotocòpia d'un document acreditatiu de l'edat del sol·licitant: DNI, passaport, permís de conducció o NIE.
  • Original i fotocòpia d'un document acreditatiu de la condició de resident a las Illes Balears del sol·licitant: DNI, NIE o certificat d'empadronament expedit per un ajuntament.

  b) Residents a les Illes Balears beneficiaris d'una pensió per jubilació

  • Formulari de sol·licitud. >>> "Descarrega el PDF"
  • Original i fotocòpia d'un document acreditatiu de la identitat del sol·licitant: DNI, passaport, permís de conducció o NIE.
  • Original i fotocòpia d'un document acreditatiu de la condició de resident a las Illes Balears de la persona sol·licitant: DNI, NIE o certificat d'empadronament expedit per un ajuntament.
  • Original i fotocòpia del certificat acreditatiu de ser beneficiari d'una pensió per jubilació expedit per la Direcció Provincial de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, per l'Institut Social de la Marina o per l'organisme competent en altres casos.

  c) Residents a les Illes Balears beneficiaris d'una pensió per viduïtat, amb ingressos econòmics inferiors al salari mínim interprofessional

  • Formulari de sol·licitud. >>> "Descarrega el PDF"
  • Original i fotocòpia d'un document acreditatiu de la identitat de la persona sol·licitant: DNI, passaport, permís de conducció o NIE.
  • Original i fotocòpia d'un document acreditatiu de la condició de resident a las Illes Balears de la pensona sol·licitant: DNI, NIE o certificat d'empadronament expedit per un ajuntament.
  • Original i fotocòpia del certificat acreditatiu de ser beneficiari d'una pensió per viduïtat expedit per la Direcció Provincial de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, per l'Institut Social de la Marina o per l'organisme competent en altres casos.
  • Còpia de la darrera declaració de l'IRPF o certificat d'ingressos bancaris.

  d) Residents a les Illes Balears beneficiaris d'una pensió per incapacitat permanent, ja sigui total, absoluta o gran invalidesa, o amb una discapacitat d'un grau igual o superior al 65%

  • Formulari de sol·licitud. >>> "Descarrega el PDF"
  • Original i fotocòpia d'un document acreditatiu de la identitat de la persona sol·licitant: DNI, passaport, permís de conducció o NIE.
  • Original i fotocopia d'un document acreditatiu de la condició de resident a les Illes Balears de la persona sol·licitant: DNI, NIE o certificat d'empadronament expedit per un ajuntament.
  • Original i fotocòpia del certificat acreditatiu del grau de discapacitat emès per l'òrgan competent de la Direcció General de Família, Benestar Social i Atenció a Persones en Situació Especial, o document acreditatiu equivalent.
  • Si una persona amb discapacitat necessita l'assistència d'una tercera persona per desplaçar-se, la persona acompanyant està exempta de pagament. En aquest cas, s'ha d'aportar l'original i una fotocòpia del certificat acreditatiu d'aquesta necessitat, el qual expedeix la Direcció General de Família, Benestar Social i Atenció a Persones en Situació Especial.

  e) Residents a les Illes Balears en situació d'atur de llarga durada

  • Formulari de sol·licitud. >>> "Descarrega el PDF"
  • Original i fotocòpia d'un document acreditatiu de la identitat de la persona sol·licitant: DNI, passaport, permís de conducció o NIE.
  • Original i fotocopia d'un document acreditatiu de la condició de resident a les Illes Balears de la persona sol·licitant: DNI, NIE o certificat d'empadronament expedit per un ajuntament.
  • Original i fotocòpia de l'informe emès pel SOIB del període ininterromput d'inscripció en situació d'atur (l'informe no pot tenir més de 10 dies naturals d'antiguitat).