Notícies i esdeveniments

Actualitat

Més de 177.000 usuaris han viatjat amb l’aerotib aquest estiu

El servei tendrà continuïtat durant la temporada d'hivern.

El servei de bus públic que connecta directament l’aeroport amb diferents municipis de Mallorca finalitza la seva primera temporada d’estiu el proper 31 d’octubre.

Des de maig fins al 27 d’octubre el servei ha mogut més de 177.052 passatgers. La línia A11 ha estat la més demandada amb un 45,30% dels usuaris, seguida per la línia A32 amb 29,73%, l’A51 amb 12,85% i l’A42 amb un 12,12%. La mitjana de viatgers per dia ha estat superior a 1.000, essent el 10 d’agost el dia de més afluència amb 1.736 viatgers.

L’aerotib s’inicià el passat 3 de maig amb la línia A11 Peguera-Magaluf i l’A32 Can Picafort-Platja Muro/Alcúdia. El servei es va completar al mes de juny amb la línia de la zona de llevant, l’ A42 Cala Bona-Cala Millor, i l’A51 que cobreix el sud de Mallorca fins a Cala D’Or.

L’aerotib ha tengut una bona acceptació tant entre els turistes com els residents que han valorat positivament el preu, que oscil·la entre els 5 i els 12 euros, i la comoditat d’un servei més directe.

El proper 1 de novembre l’aerotib tendrà noves freqüències i horaris. Aquesta mesura respon a la necessitat d’ajustar el servei amb la demanda del moment, com es fa amb la resta de xarxa TIB que també canvia els horaris durant la temporada d’hivern. Així doncs el servei queda d’aquesta manera:

- A11 Peguera-Magaluf-Aeroport: tres expedicions d’anada i tres de tornada.
- A32 Platja Muro/Alcúdia-Aeroport: dues expedicions d’anada i dues de tornada.
- A42 Cala Bona-Cala Millor-Aeroport: Una expedició d’anada i una de tornada.
- A51 Campos-Aeroport: Dues expedicions d’anada i dues de tornada. El servei en sentit Campos s’oferirà a la demanda.

D’altra banda s’anirà avaluant l’evolució del servei i ajustant d’aquesta manera el funcionament de les quatre línies.

L'aerotib millora la comunicació directa dels municipis amb l’aeroport de Palma, beneficiant tant els residents com els turistes.

Cal recordar que es tracta d’un servei públic ofert per tres empreses en concepte de compte i risc i per tant no suposa una despesa per a l’administració pública.

És a dir, les empreses no reben cap compensació econòmica de l'administració per finançar les eventuals pèrdues del servei, de forma que els únics ingressos que obtenen per cobrir els seus costos d'operació són els ingressos tarifaris.El servei tampoc ha suposat en cap cas canvis en la concessió.