Notícies i esdeveniments

Actualitat

Projecte d’ordre de modificació de l’annex de l’Ordre del conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori de 25 de maig de 2009, de creació de fitxers que contenen dades de caràcter personal gestionats pel Consorci de Transports de Mallorca

Inici del període d' informació pública

En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) es va dictar l’Ordre del conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori de 25 de maig de 2009, de creació de fitxers que contenen dades de caràcter personal gestionats pel Consorci de Transports de Mallorca (BOIB núm. 79, de 2 de juny de 2009), modificada, entre d’altres, per l’Ordre del conseller de Medi Ambient i Mobilitat de 31 de gener de 2011, per la qual es crea el fitxer anomenat “Enregistrament de telefonades” (BOIB núm. 31, d’1 de març de 2011).

El fitxer “Enregistrament de telefonades” es va crear amb la finalitat de complementar els serveis de seguretat existents en els punts d’informació responsabilitat del Consorci de Transports de Mallorca (CTM) i amb l’objectiu d’enregistrar les cridades telefòniques fetes pels usuaris dels telèfons d’informació de transports.

Ara bé, el servei d’atenció al client del CTM, una de les funcions del qual és la informació i atenció telefònica dels usuaris del transport regular de l’illa de Mallorca, és un servei externalitzat, és a dir, és una empresa privada, amb personal propi, qui realitza aquest servei. Així, es fa necessari controlar la correcta execució del contracte de serveis per part de l’entitat contractista (CTM), per la qual cosa la finalitat del fitxer d’enregistrament de telefonades també hauria de contemplar-se des del punt de vista del personal que dóna la informació, indicant el fitxer que el tractament de les dades recollides també es realitza amb la finalitat de controlar la qualitat i la correcta execució del servei d’atenció a l’usuari. Per això, en relació amb aquest fitxer, es pretén modificar l’apartat corresponent a la finalitat del fitxer i les persones de les quals es pretén obtenir les dades.

Podeu veure el Projecte d’ordre de modificació de l’annex de l’Ordre del conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori de 25 de maig de 2009, de creació de fitxers que contenen dades de caràcter personal gestionats pel Consorci de Transports de Mallorca, i el resum informatiu, accedint a l’ enllaç següent.

Aquest procés participatiu està obert fins el dia 16 de novembre de 2017 (inclòs).

L'anunci pel qual es somet a informació pública de la ciutadania es publica al BOIB núm. 126, de 14 d'octubre de 2017.

Clicau AQUI per accedir al formulari per realitzar al·legacions.

Més informació