Notícies i esdeveniments

Actualitat

El TIB i IBdona signen un compromís per aplicar mesures contra les violències masclistes en el transport públic

Les víctimes de violència de gènere viatjaran en transport públic interurbà amb un 50% de descompte.

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, com a president del Consorci de Transports de Mallorca (inclou CTM i Serveis Ferrovaris de Mallorca), i la consellera de Presidència Pilar Costa, com a presidenta del Consell Rector de l’IBdona, han signat un acord que recull un seguit de mesures relacionades amb el transport públic interurbà que representen un pas endavant cap a una societat sense violències masclistes.

La primera acció, que ja va entrar en vigor el passat 2 de juliol, és la d’oferir descomptes en el transport. D’aquesta manera les dones víctimes de violència de gènere es poden beneficiar del descompte del 50 per cent en el preu del bitllet senzill en transport públic interurbà -bus, tren i metro-, ja que estan incloses entre els col·lectius que poden obtenir la Targeta Intermodal perfil pensionista, que és la que recull els col·lectius amb característiques especials. A més, el fet de tenir la Targeta Intermodal els permet obtenir els abonaments T20 i T40.

D’altra banda s’han adquirit altres compromisos com el de cedir gratuïtament els espais publicitaris propis de la xarxa TIB per a campanyes de difusió d’IBdona; difondre el telèfon d'atenció les 24 hores de l'IBDona  a les estacions de tren i metro i a les oficines d'atenció a l'usuari; incorporar sistemes de videovigilància als busos de la nova xarxa del 2019; millorar la seguretat a les parades amb il·luminació, en alguns casos, a les noves marquesines; o formar el personal de tren i metro en aspectes d'igualtat i perspectiva de gènere adaptats al seu entorn laboral per establir pautes d'actuació en situacions d'agressions sexistes i sexuals. En aquests moments, ja hi ha campanyes informatives de difusió d'IBdona a l'estació i als trens i s'ha començat també la realització dels cursos de formació.

A més, el Consorci de Transport de Mallorca ja ha inclòs clàusules socials relacionades amb perspectiva de gènere en el concurs per a les noves concessions. Algunes d’aquestes clàusules són per exemple, garantir publicitat no sexista i mesures que vetllin per a la igualtat en l’accés a la feina, a la retribució, promoció, formació i permanència, així com la prevenció de l’assetjament sexual en el treball i a establir mesures que afavoreixin la conciliació amb la vida familiar.

D’aquesta manera, des del Govern es segueix treballant per afavorir els col·lectius amb necessitats especials, alhora que es promou l’ús del transport públic.