Notícies i esdeveniments

Actualitat

Nou model de transport públic en autobús a Mallorca per als pròxims vuit anys

El Consell d’Administració del Consorci de Transports ha aprovat l’esborrany del Pla de Viatgers, que preveu una nova xarxa TIB de busos interurbans amb un increment del servei de més qualitat i equitat per a tots els municipis de Mallorca

El Pla de Viatgers per carretera de Mallorca vol fomentar la mobilitat en transport col·lectiu gràcies a un nou model més eficient de transport interurbà.

El Pla té com a objectiu incrementar un 25 % el nombre d’usuaris del transport interurbà per carretera els pròxims vuit anys. L’augment està vinculat a l’increment del servei que s’ofereix, la modernització dels autobusos i del sistema d’informació i l’atenció a l’usuari.

El Pla de Viatgers inclou també un nou model de gestió que modifica el sistema actual de concessions d’autobusos interurbans, les quals acaben el desembre de 2018. El propòsit és unificar les concessions actuals en tres zones per garantir les mateixes prestacions i condicions del servei d’autobús públic per carretera a Mallorca.

El nou model de gestió que planteja el Pla és un model mixt en què la intervenció pública i el control del servei és més gran. L’actual model de concessions a compte i risc no ho permet.

Els canvis més destacats que inclou el Pla són:

  • Increment del 20 % de l’oferta de busos interurbans per donar un millor servei a tots els nuclis i zones turístiques, en aplicació del principi d’equitat entre els diferents municipis. Aquest increment es vincularà a incrementar freqüències i noves connexions, allargar serveis als vespres i garantir puntualitat i capacitat suficient dels autobusos.
  • Renovació de la flota d’autobusos per introduir de manera progressiva, parcialment o totalment, vehicles elèctrics i reduir les emissions de contaminants.
  • Canvis en el sistema tarifari integrat amb la creació d’una targeta moneder que simplifica el sistema de bitllets i redueix el temps d’espera a les parades.
  • Implantació de sistemes d’informació per al viatger en temps real: a les parades, dins els busos —pantalles i megafonia— i als mòbils.

En l’elaboració del Pla també hi ha hagut un procés de participació ciutadana en què usuaris, entitats, administracions locals i empreses concessionàries, entre altres, han exposat les seves inquietuds sobre el nou model de transport públic per carretera.