Notícies i esdeveniments

Actualitat

Prolongació de l'actual servei d'autobús fins a la resolució de les noves concessions

El CTM comunica a les prestatàries del servei que han de seguir operant fins que funcionin les noves, així com preveu la llei.

El Consorci de Transports de Mallorca (CTM) ha comunicat a les actuals empreses concessionàries la prolongació del servei que presten actualment, mentre s’avança el procés de tramitació de les noves concessions i fins que aquestes estiguin operatives.

Aquesta prolongació dels serveis està prevista per la pròpia Llei 16/1987, de 30 de juliol d’ordenació dels transports terrestres per tal de garantir el servei públic de transport ininterrompudament.

La llei estableix que quan finalitzi el període de vigència d’un contracte sense que hagi conclòs el procediment per a l’adjudicació del nou per a la prestació del mateix servei,  el contractista actual està obligat a continuar amb el servei si així li es requerit per l’administració. Així, queda totalment garantit el servei mentre es resol el concurs de les noves concessions. En aplicació d’aquesta llei ja s’ha comunicat a les actuals concessionàries la prolongació del servei, que acabava el 31 de desembre.

S’han presentat un total de 25 ofertes per a la prestació dels nous serveis de transport públic. En aquests moments s’estan avaluant les ofertes presentades per les empreses interessades en operar el nou servei d’autobusos interurbans. Els contractes de concessió de servei públic tendran una durada de 10 anys, ampliables uns altres 5, i el pressupost màxim per a tot el període serà de 479.237.657,70 Euros (IVA inclòs).