Notícies i esdeveniments

Actualitat

Projecte de mobilitat sostenible a espais naturals i platges de Mallorca

El projecte, finançat amb fons procedents de l’impost del turisme sostenible, preveu, entre d’altres actuacions, noves parades de bus al Port de Pollença i a Inca com a "portes d'accés" a la Serra de Tramuntana.

Les mesures del projecte van dirigides a oferir el transport públic com a alternativa per accedir a espais naturals d’interès de Mallorca que actualment estan sota la pressió del cotxe. D’aquesta manera, es fomenta la conservació adequada dels nostres espais naturals a l’hora de fer accessibles zones d’atractiu turístic a tots els residents i visitants de Mallorca.

Les principals àrees d’actuació són la Serra de Tramuntana, la península de Formentor, la finca de Son Real, Cala Varques i el Parc Natural de Mondragó. Entre les obres previstes destaquen la construcció de noves parades, actuacions de senyalització viària a la xarxa de camins i carreteres, i la creació d’aparcaments per a cotxes fora de les zones protegides.

La primera actuació que es durà a terme serà la creació d’una nova parada central d’autobusos al Port de Pollença, que serà la capçalera tant de les actuals línies dels busos TIB com de la futura llançadora que connectarà aquesta població amb la península de Formentor a partir del 2018.

A la Serra de Tramuntana es facilitarà i millorarà l’accés amb transport públic tant a les principals àrees aptes per al senderisme i d’altres esports de muntanya com als nuclis de població.Entre millores a parades d’autobús existents i la creació de noves parades es preveuen gairebé 90 actuacions. Es perfilen Inca i el Port de Pollença com a «portes de la Tramuntana», on es pot fer el canvi intermodal del cotxe a l’autobús.

Per a les platges verges i zones protegides de Mondragó, Son Real i Cala Varques l’objectiu del projecte és aprofitar les línies de TIB que ja hi passen i millorar les infraestructures de les seves parades o crear-ne de noves.

El projecte, finançat pel Pla d’Impuls de Turisme Sostenible 2016, es durà a terme en diferents fases i representarà una inversió estimada d’1.243.000 euros per al conjunt de les actuacions.

 

Les actuacions:

Port de Pollença, base del bus llançadora a Formentor

La nova parada central de busos al Port de Pollença serà la capçalera tant de les actuals línies dels busos TIB Pollença - Inca - Palma i Alcúdia - Can Picafort - zona de Llevant, com de la futura llançadora que connectarà aquesta població amb la península de Formentor a partir del 2018. D’altra banda, permetrà millorar l’oferta de bus que connecti les badies d’Alcúdia i Pollença amb la Serra de Tramuntana.

La nova parada és un projecte conjunt amb l’Ajuntament de Pollença. El cost màxim total de les obres previstes del conjunt de parades del Port de Pollença és de 419.959,41 euros (IVA inclòs) i serà finançat pel Consorci de Transports de Mallorca i l’Ajuntament de Pollença, que aportarà el 9,525 % de l’import final per a una quantitat màxima de 40.000 euros (IVA inclòs).

 

En bus a la Serra de Tramuntana

El projecte segueix les directrius marcades pel pla de gestió inclòs en la Declaració de la Serra de Tramuntana com a patrimoni mundial, com una mesura per gestionar l’ús públic dels seus visitants. De forma coordinada amb el Consell de Mallorca, els ajuntaments i el Consorci de Transports, s’han identificat punts estratègics al llarg de tota la carretera Ma-10 que es corresponen amb punts d’inici o final de rutes de senderisme o bé amb accessos a punts d’interès (per exemple Lluc, Fornalutx o els miradors de la Serra).

S’executaran aquestes parades i es crearà un centre de transbord intermodal cotxe-autobús a la ciutat d’Inca, per afavorir el canvi de sistema de transport. En tots aquests punts s’habilitaran noves parades o es milloraran les existents. Aquestes actuacions es duran a terme durant l’any 2017 i permetran que, més endavant, es puguin complementar amb la millora de les línies de transport regular de la zona.

El cost estimat d’aquest subprojecte és d’uns 800.000 euros. No inclou la segona fase d’implantació dels serveis de bus.

 

Accés a Son Real

Son Real és una finca pública situada a la badia d’Alcúdia, entre Can Picafort i Son Serra de Marina. Des de les cases de Son Real s’inicia una xarxa de camins molt apropiada per fer senderisme o excursions en bicicleta. L’actuació que es durà a terme és la construcció d’una doble parada d’autobús, una enfront de l’altra, per atendre els dos sentits de circulació. Aquesta parada seria utilitzada per totes les línies TIB que circulen per la zona (un total de 5). El cost estimat seria d’uns 38.000 euros.

 

Accés a Cala Varques

Igual que en el cas de Son Real, l’actuació respecte de l’accés a Cala Varques (ubicada en el Llevant a mig camí entre Cala Anguila, Cala Mendia i Cales de Mallorca) consisteix també en la construcció d’una doble parada al llarg de la carretera Ma-4011, per la qual circulen tres línies de bus. Hi ha la possibilitat d’instal·lar un aparcament d’enllaç o de dissuasió en algun indret del corredor.

 

Accés al Parc Natural de Mondragó

En el cas del Parc Natural de Mondragó (amb les platges de Cala Mondragó i s’Amarador), es preveu fer actuacions per evitar l’aparcament no permès en tota la seva xarxa d’accés; reforçar la senyalització viària en l’accés als aparcaments i incrementar l’oferta de la línia TIB 507 (aquesta darrera actuació sense cost).

L’actuació inclou canvis en ubicacions de parades i la creació d’alguna de nova per agilitzar el trànsit. L’estimació del cost de noves parades i canvis és de 61.000 euros.