Targeta Intermodal. Perfils

Targeta moneder
Targeta moneder
Descomptes
Descomptes
Recàrrega online
Recàrrega online
Transbordaments
Transbordaments
Perfil general
Perfil general

Totes les persones que no estiguin incloses en els altres perfils.

 

60 % de descompte respecte del bitllet senzill a bord.

 

Quina documentació es necessita per obtenir la targeta?

Perfil jove i família nombrosa general
Perfil jove i família nombrosa general

Joves d'entre 17 i 30 anys i membres de famílies nombroses de caràcter general. 

70 % de descompte respecte del bitllet senzill a bord.

Quina documentació es necessita per obtenir la targeta?

Perfil pensionista i família nombrosa especial
Perfil pensionista i família nombrosa especial

Tenen dret a aquest perfil:

  • els beneficiaris d’una pensió per jubilació
  • els beneficiaris d’una pensió per viduïtat que tenguin ingressos inferiors al salari mínim interprofessional
  • totes les persones a partir de 65 anys
  • les persones beneficiàries d’una pensió per incapacitat permanent, sigui total, absoluta o gran invalidesa, o les que tenguin una discapacitat del 65 % o més
  • els membres d’una família nombrosa de categoria general especial
  • els aturats de llarga durada
  • les víctimes de violència de gènere.

 

80 % de descompte respecte del bitllet senzill a bord.

 

Quina documentació es necessita per obtenir la targeta?

Perfil infantil
Perfil infantil
  • Els menors de 17 anys viatgen gratuïtament a tota la xarxa TIB.
  • Tot i que no se’ls cobra cap tarifa, és obligatori, com en la resta de perfils, cancel·lar la targeta tant a la pujada com a la baixada del bus.

Quina documentació es necessita per obtenir la targeta?

En el primer viatge de cada mes pagareu la tarifa corresponent al vostre perfil, a partir del segon viatge mensual, la tarifa es calcularà sobre la base d’un sistema de punts. Amb cada viatge, acumulareu un nombre de punts depenent dels salts del trajecte que faceu.