Duplicat de la targeta

En cas de robatori, pèrdua, deteriorament per mala conservació o trencament de la targeta, el titular ha d'abonar 8 euros per l'emissió d'un duplicat. S'eximeix del pagament de la taxa d'emissió de duplicat en el cas de funcionament deficient no imputable al titular.

On es pot obtenir un duplicat de la targeta?

 • Al Punt d'Informació de l'Estació Intermodal de Palma
  • Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 19.30 h; dissabtes, de 9 a 18.00 h; diumenges i festius sense servei.
  • El tràmit es fa al moment.
 • A les oficines municipals de la majoria d'ajuntaments.
  • Horari: depèn de cada oficina municipal.
 • Si el tràmit no el fa el propi titular de la targeta, s'ha d'aportar una autorització signada i una còpia del DNI (o document equivalent) de la persona autoritzada. >>> "descàrrega autorització no titular PDF"

Quina documentació es necessita?

Renovació de la targeta

Els següents perfils de targeta intermodal tenen una validesa limitada i s'han de renovar:

 • Família nombrosa: té la mateixa validesa que el títol de família nombrosa.
 • Pensionistes: caduca cada cinc anys, excepte en el cas d'atur de llarga durada, en què caduca cada 6 mesos.

La renovació és gratuïta.

On es pot renovar la targeta?

 • Al Punt d'Informació de l'Estació Intermodal de Palma.
  • Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 19.30 h; dissabtes, de 9 a 18.00 h; diumenges i festius sense servei.
  • El tràmit es fa al moment.
 • A les oficines municipals del vostre ajuntament. Consultau-ne el llistat.
  • Horari: depèn de cada oficina municipal.
 • Si el tràmit no el fa el propi titular de la targeta, s'ha d'aportar una autorització signada i una còpia del DNI (o document equivalent) de la persona autoritzada. >>> "descàrrega autorització no titular PDF"

Quina documentació es necessita?