Targeta família nombrosa

 • A qui s'adreça?

  • S'adreça a les persones que acreditin ser membres d'una família nombrosa.

 • Quins avantatges té?

  • Permet obtenir un bitllet reduït amb el 50% de descompte respecte al bitllet senzill.
  • Permet carregar els abonaments T20 i T40. De forma simultània, es poden tenir carregats fins a dos abonaments diferents (a més d'un bitllet reduït).
 • Quan caduca?

  • Té la mateixa validesa que el títol de família nombrosa. Es pot renovar gratuïtament presentant la documentació acreditativa.
 • On es pot obtenir?

  • Al Punt d'Informació de l'Estació Intermodal de Palma
   • Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 19.30 h; dissabtes, de 9 a 18.00 h; diumenges i festius sense servei.
   • El tràmit es fa al moment.
  • A l’oficina d’atenció a l’usuari d’Inca
   • Horari: Dimarts i dijous de 10h. a 14h. i de 15h. a 20h. Festius tancat.
   • El tràmit es fa al moment.
  • A l’oficina d’atenció a l’usuari de Manacor
   • Horari: Dilluns i dimecres de 10h. a 14h. i de 15h. a 20h. Festius tancat.
   • El tràmit es fa al moment.
  • A les oficines municipals del vostre ajuntament. Consultau-ne el llistat.
   • Horari: depèn de cada oficina municipal.
  • IMPORTANT: Per obtenir la targeta intermodal per primera vegada, és necessari que la persona beneficiària acudeixi personalment a l'oficina d'emissió.
 • Quant costa?

  • Taxa per emetre la targeta intermodal:
   • Duplicat: 8 €
  • S'eximeix de pagar la taxa de duplicat en el cas de funcionament deficient no imputable al titular.

 • Quina documentació es necessita per obtenir la targeta?

  • Formulari de sol·licitud.
  • Els menors de 14 anys no poden tramitar la sol·licitud de la targeta sense l'autorització del pare, la mare o el tutora o la tutora.
  • Original i fotocòpia d'un document acreditatiu de la identitat de la persona sol·licitant: DNI, passaport, permís de conducció o NIE.
  • Original i fotocòpia del títol de família nombrosa expedit al territori espanyol o reconegut per un organisme competent de l’Estat Espanyol.
  • Si el tràmit no es fa a l'Estació Intermodal o a les oficines d’Inca i Manacor, s'ha d'aportar una fotografia en color (mida carnet).