Targeta pensionistes

 

 • A qui s'adreça?

  • S'adreça a les persones residents a Mallorca que:
   • tenguin 65 anys o més.
   • siguin beneficiàries d'una pensió per jubilació.
   • siguin beneficiàries d'una pensió per viduïtat amb ingressos econòmics inferiors al salari mínim interprofessional.
   • siguin beneficiàries d'una pensió per incapacitat permanent, ja sigui total, absoluta o gran invalidesa, o tinguin una discapacitat d'un grau igual o superior al 65%.
   • faci més de 12 mesos que estan inscrites al SOIB de forma ininterrompuda com a demandants d'ocupació (atur de llarga durada).
   • estiguin acreditades com a víctimes de violència de gènere.
   • siguin membres d'una família nombrosa de categoria especial.
 • Com funciona i quins avantatges té?

  • És una targeta moneder; s'hi ha de carregar saldo i permet fer qualsevol viatge arreu de Mallorca. Permet obtenir un 80% de descompte respecte al bitllet senzill a bord del bus. Gràcies a un sistema de punts, dins un mes, cada trajecte costa menys que l'anterior. Consulta més informació aquí.
 • Quan caduca?

  • Caduca cada 5 anys, excepte en el cas d’atur de llarga durada, en què caduca cada 6 mesos. Per als membres de família nombrosa, la targeta té la mateixa validesa que el títol acreditatiu.
 • On es pot obtenir?

  • Al Punt d'Informació de l'Estació Intermodal de Palma
   • Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 19.30h; dissabtes, de 9 a 18.00h; diumenges i festius sense servei.
   • El tràmit es fa al moment.
  • A l’oficina d’atenció a l’usuari d’Inca
   • Horari: De dilluns a divendres de 9 h a 14 h i de 15 h a 18 h. Dissabtes de 9 h a 14 h. Diumenges i festius tancat.
   • El tràmit es fa al moment.
  • A l’oficina d’atenció a l’usuari de Manacor
   • El tràmit es fa al moment.
  • A l’oficina d’atenció a l’usuari d'Alcúdia
   • El tràmit es fa al moment.
  • ​​​A les oficines de Santa Ponça i Magaluf.

  • A les oficines de Marratxí.

  • A les oficines de Llucmajor
   • Horari: de dilluns a divendres, de 9h a 14h.

   • El tràmit es fa al moment.

  • A les oficines municipals de la majoria d'ajuntaments.
   • Horari: depèn de cada oficina municipal.
   • IMPORTANT: Per obtenir la targeta intermodal per primera vegada, és necessari que la persona beneficiària acudeixi personalment a l'oficina d'emissió.
 • Quant costa?

  • La primera emissió de la targeta és gratuïta, igual que els canvis de perfil i les renovacions.

  • En cas de robatori, pèrdua, deteriorament per mala conservació o trencament de la targeta, hauràs d'abonar 8 € per l'emissió d'un duplicat.

  • S'eximeix del pagament de la taxa d'emissió de duplicat en el cas de funcionament deficient no imputable al titular.

 • Quina documentació es necessita per obtenir la targeta?

  • En el cas que l'adreça que apareix en el DNI no sigui de Mallorca, s'ha de presentar el certificat d'empadronament. A més, si el tràmit es fa a l'ajuntament, s'ha d'aportar una fotografia en color de mida carnet.

  a) Persones de 65 anys o més

  • Original i fotocòpia d'un document d'identitat: DNI, passaport, permís de conducció o NIE.

  b) Beneficiaris d'una pensió per jubilació

  • Original i fotocòpia d'un document d'identitat: DNI, passaport, permís de conducció o NIE.
  • Original i fotocòpia del certificat acreditatiu de ser beneficiari d'una pensió per jubilació expedit per la Direcció Provincial de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, per l'Institut Social de la Marina o per l'organisme competent en altres casos. En cas de cobrar una pensió provinent d’un país estranger, aquesta ha d’estar reconeguda per l’organisme competent en matèria de Seguretat Social de l’Estat Espanyol.

  c) Beneficiaris d'una pensió per viduïtat, amb ingressos econòmics inferiors al salari mínim interprofessional

  • Original i fotocòpia d'un document d'identitat: DNI, passaport, permís de conducció o NIE.
  • Original i fotocòpia del certificat acreditatiu de ser beneficiari d'una pensió per viduïtat expedit per la Direcció Provincial de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, per l'Institut Social de la Marina o per l'organisme competent en altres casos.
  • Còpia de la darrera declaració de l'IRPF o certificat d'ingressos bancaris.

  d) Beneficiaris d'una pensió per incapacitat permanent, ja sigui total, absoluta o gran invalidesa, o amb una discapacitat d'un grau igual o superior al 65%

  • Original i fotocòpia d'un document d'identitat: DNI, passaport, permís de conducció o NIE.
  • Original i fotocòpia del certificat acreditatiu del grau de discapacitat emès per l'òrgan competent de la Direcció General de Família, Benestar Social i Atenció a Persones en Situació Especial, o document acreditatiu equivalent.
  • Si una persona amb discapacitat necessita l'assistència d'una tercera persona per desplaçar-se, la persona acompanyant està exempta de pagament. En aquest cas, s'ha d'aportar l'original i una fotocòpia del certificat acreditatiu d'aquesta necessitat, el qual expedeix la Direcció General de Família, Benestar Social i Atenció a Persones en Situació Especial.

  e) Persones en situació d'atur de llarga durada

  • Original i fotocòpia d'un document d'identitat: DNI, passaport, permís de conducció o NIE.
  • Original i fotocòpia de l'informe emès pel SOIB del període ininterromput d'inscripció en situació d'atur (l'informe no pot tenir més de 10 dies naturals d'antiguitat).

  f) Persones víctimes de violència de gènere.

  • Original i fotocòpia d'un document d'identitat: DNI, passaport, permís de conducció o NIE.
  • Nota important: L’emissió de la targeta no es fa al moment. Es sol·licitarà a la usuària la documentació necessària i el pagament de la taxa. Una vegada s’hagi acreditat la situació de víctima de violència de gènere amb l’organisme corresponent, se li lliurarà la seva targeta.

  g) Membres d'una família nombrosa de categoria especial.

  • Original i fotocòpia d'un document d'identitat: DNI, passaport, permís de conducció o NIE.
  • Original i fotocòpia del títol acreditatiu expedit al territori espanyol o reconegut per un organisme competent de l’Estat Espanyol.