Patrimoni | Itinerari turístic H305

Visita al llogaret de Biniagual des de Binissalem

Què és?

El llogaret de Biniagual té el seu origen en l'època àrab, en què era una petita alqueria que es dedicava fonamentalment a l'agricultura. Després de la conquesta de Jaume I, fou donat al convent de Jonqueres de Catalunya, que hi introduí el conreu d'oliveres, vinyes i cereals.

Durant els segles XVI-XVII, el llogaret (de sis cases) quedà despoblat a causa d'una epidèmia de pesta. Els habitants que hi tornaren començaren a dedicar-se a la ramaderia, concretament a la cria d'ovelles i porcs. També començaren a treballar en la vinya i les oliveres. Respecte a la vinya, és important recalcar que aquesta es va veure afectada per la fil·loxera a principi del segle XX, fet que provocà un canvi en el model d'explotació. Així, es passà als ametlers, les figueres, les ovelles i els porcs. El fet que l'activitat fos tan poc rendible derivà en la despoblació del llogaret, que encara a mitjan segle XX es trobava en estat de runa.

A mitjan anys setanta, la vila passà a ser propietat privada i objecte de reformes edificatòries, així com també d'un projecte de revitalització de les activitats agrícoles del seu entorn. En l'actualitat, el conreu de la vinya aglutina entorn de trenta-quatre hectàrees.

Visita

Ajuntament:

C/ de la Concepció, 7. 07350 Binissalem (Mallorca)

Telèfon: +34 971 886 558

Correu electrònic: ajuntament@ajbinissalem.net

Pàgina web: http://www.ajbinissalem.net/

Disponibilitat del transport públic

 Gener  Febrer  Març  Abril  Maig  Juny  Juliol  Agost  Septembre  Octubre  Novembre  Desembre
Dilluns a divendres
Dissabte
Diumenge

Transport públic

Línies que donen servei a aquesta ruta Anada

Línies que donen servei a aquesta ruta Tornada

Descripció detallada

Estació de Binissalem

De l'estació de Binissalem, en destaca un edifici de viatgers de dues plantes. Als primers anys sovintejaren les propostes per construir-hi carregadors industrials, tot i que molts no s'arribaren a fer.

L'edifici de l'estació segueix els cànons estètics característics de la línia viària. Aquests edificis es construïen segons un model de previsió d'ús de l'estació. Són obres de gran personalitat, molt diferents de l'arquitectura popular d'aquells anys. Un dels elements que més els caracteritzen són les teules romanes, planes i vermelles. Aquests edificis eren construccions emblemàtiques amb les quals la companyia volia mostrar la seva solvència als veïnats del poble.

Al tram Palma-Inca els edificis foren construïts amb pedra, amb faixes de marès als voltants de portes i finestres i als caps de cantó. Els elements decoratius són d'inspiració grega i estan fets de marès; es concentren a les portes, les finestres i els voladissos.

Generalment, les estacions es construïen fora de la vila per evitar que quedassin dins la trama urbana i per defugir els costos d'expropiació.

En el conjunt d'instal·lacions d'una estació, s'hi poden diferenciar els edificis de viatgers, els excusats, les cotxeres, les aiguades, les giratòries i un conjunt de petites casetes amb funcions diverses.

Ruta rural cap al llogaret

Just davant l'edifici de l'estació de Binissalem, cal agafar el carrer de l'Estació, a la primera cruïlla girar a la dreta pel carrer del Fang i a la cruïlla següent girar a l'esquerra pel carrer del General Morante. Després continuam tot dret pel passeig del Born, la plaça de l'Església, el carrer de la Concepció i el carrer de Bonaire fins a la carretera vella d'Inca (carrer del Conquistador). Veurem que un poc a mà esquerra hi ha una cruïlla amb semàfors per on travessarem la carretera i seguirem els plafons que indiquen Biniagual. Circularem per un camí de fora vila que, després de passar per sota l'autopista d'Inca, ens condueix al nucli de Biniagual, que és a uns cinc quilòmetres.

Biniagual

És un llogaret amb una llarga història. En l'època musulmana, Biniagual era una alqueria dedicada a l'horticultura. Després de la reconquesta i del posterior repartiment, se substituí el sistema islàmic d'horticultura per oliveres, vinyes i cereals. Biniagual es troba a la cruïlla dels camins vells de Muro i de Binissalem a Sencelles. Molta gent s'hi allotjava en els seus viatges per l'illa. Aquest fet va implicar que durant el segle XIX s'hi instal·làs una casa quarter de la Guàrdia Civil, edifici que encara es conserva. La vinya fou font de riquesa durant el segle XIX, però la plaga de la fil·loxera acabà amb el negoci. Aquesta circumstància marcà l'inici del declivi de Biniagual, que a mitjan segle XX estava pràcticament en ruïna. L'any 1968, el propietari actual va comprar el llogaret, reactivà l'agricultura i restaurà les cases del poble. A hores d'ara, hi torna a haver més de trenta-quatre hectàrees de conreu de vinyes.

* Alguns navegadors no imprimeixen les imatges de fons. Activau aquesta opció en el vostre navegador per aconseguir una impressió òptima.