Patrimoni | Itinerari turístic H404

Ruta dels molins del Pla

Què és?

Per la seva dedicació històrica a l'agricultura, la ramaderia i, en general, a totes les activitats relacionades amb la terra, a la comarca del Pla de Mallorca hi ha una gran quantitat de construccions d'aprofitament i explotació de recursos. Entre aquestes construccions, es poden destacar els molins de vent.

Visita

Mancomunitat del Pla de Mallorca:

Carrer de l'Hospital, 28. 07520 Petra (Mallorca)

Telèfon: +34 971 830441

Correu electrònic: promocio@mancomunitatplademallorca.net

Pàgina web: www.visitplademallorca.net

Disponibilitat del transport públic

 Gener  Febrer  Març  Abril  Maig  Juny  Juliol  Agost  Septembre  Octubre  Novembre  Desembre
Dilluns a divendres
Dissabte
Diumenge

Transport públic

Línies que donen servei a aquesta ruta Anada

Línies que donen servei a aquesta ruta Tornada

Descripció detallada

Ateses les distàncies i les ubicacions dels diferents molins, es recomana fer aquesta ruta amb bicicleta. És important destacar que es poden dur bicicletes al tren (amb estacions a Sineu i Petra) i a les línies de bus 400 (parada a Lloret de Vistalegre) i 490 (parades a Algaida i Sencelles).

Iniciam la ruta a Algaida, on hi ha un gran nombre de molins. En destacam el molí d'en Xina (c/ de la Ribera), construït el 1738, restaurat el 1979 i convertit en estudi d'artistes, i el molí d'en Pau (c/ de Can Carrintà), del 1792.

Al municipi de Santa Eugènia, concretament en al llogaret de ses Alqueries, visitam el molí de Son Pau, que conserva en molt bon estat el congreny i que té l'interior totalment restaurat, i el molí de de can Joan. També és interessant visitar els tres molins que es conserven a la zona des Puget, a Santa Eugènia.

A Sencelles hi ha els molins de can Mascaró (c/ del Capità i c/ del Rector Molines), documentats per Jeroni de Berard com a molins fariners el 1789. Així mateix, cal esmentar el molí de can Sinto (c/ dels Molins), una torre de molí amb base, construïda amb paredat en verd, de pedres irregulars i aterracat amb morter.

De Lloret de Vistalegre, en destacam el molí d'en Nina, al costat de la font Figuera, a la part sud del nucli urbà. De la maquinària i l'estructura de sustentació, se'n conserven els entramats de fusta i part del congreny. També remarcam el molí d'en

Beato, que, juntament amb el d'en Poleo i el desaparegut d'en Mino, configuren el subnucli urbà a la part de ponent del poble, conegut com es Molins.

A Costitx es conserva el molí d'en Bubo (c/ de la Pau), en el qual s'han fet diverses intervencions al llarg del temps i que ha estat utilitzat per a diferents activitats. En el carrer dels Molins, hi ha el molí d'en Romaguera, del qual es conserva la torre amb base circular.

Del terme municipal de Sineu, en destacam el molí d'en Pep Gomila (carretera de Lloret de Vistalegre) i el molí d'en Pau (carretera de Santa Margalida), un molí fariner de vent anomenat anteriorment molí d'en Ros. Es restaurà el 1992 i actualment és un restaurant. A ses Cases Noves hi ha el molí d'en Gaspar.

A Llubí hi ha el molí de Son Rafal (al costat de la plaça del mateix nom), una torre molí amb base rodona; el molí de can Suau (c/ de la Creu), i el molí des Cós (c/ de la Carretera), una torre de molí amb cintell.

A Maria de la Salut hi ha les restes de la torre del molí fariner de can Nepto, a Son Puig, i el molí des Pujolet o de can Cotó, de la segona meitat del segle XIX.

D'Ariany, en destacam el molí d'en Marinero o d'en Sureda, molt a prop del poble, al camí de Maria, i el molí d'en Rigo (c/ de Vista Alegre), possiblement el més antic dels molins del poble.

A Petra hi ha el molí d'en Tromper, també conegut com de ca sa Fideuera, construït el 1919, i el molí d'en Font, al carrer dels Molins.

Del municipi de Sant Joan, en podem destacar el molí d'en Tronca (c/ dels Molins), construcció que juntament amb el molí d'en Carritxó i els ja desapareguts d'en Peixerí i d'en Perdut donaren nom a aquest redol de la vila.

A Vilafranca de Bonany hi ha el molí Nou, actualment l'únic molí urbà que queda a la vila ja que els altres han desaparegut. Està situat a la sortida del poble, a la cantonada del carrer de Sant Martí amb el del Molí Nou. També destacam els molins de sa Pleta de Sant Martí, situats fora del poble, en direcció a Felanitx i Porreres.

De Porreres, en destacam el molí d'en Tòfol (c/ del Molí d'en Donzell), que actualment és la seu de la Confraria d'Amics del Vi, el molí des Racó i el molí de Son Porquer.

A Montuïri hi ha el molí d'en Gospet, situat al Molinar, i el molí des Fraret, que, juntament amb els molins de sa Torre, d'en Xigala i d'en Fideuer —aquests dos darrers desapareguts—, conformaven un altre molinar al nord del poble.

* Alguns navegadors no imprimeixen les imatges de fons. Activau aquesta opció en el vostre navegador per aconseguir una impressió òptima.