Llegenda:
Disponible
Ocupat
Parcialment ocupat
No disponible
No gestionat
Disponible amb incidència
Ocupat amb incidència
Parcialment ocupat amb incidència
No disponible amb incidència