Llistat d'avisos

General

Modificacions de línies bus TIB

El CTM ha aprovat les disposicions següents a les línies de bus TIB de Mallorca:

  • Es modifiquen els horaris de la majoria de les línies, per adaptar-los a la nova situació de viatgers transportats.
  • S'estableixen restriccions a l'interior dels busos:
    • Cada duple de seients només pot ser ocupada per una única persona.
    • Les dues files més properes al conductor no es poden ocupar.
  • Els serveis de transport a la demanda prestats amb taxi no podran tenir més d'una persona usuària per vehicle.

Aquestes disposicions entren en vigor el divendres 20 de març.

Recordam que només es pot viatjar en els casos permesos al RD 463/2020 de declaració de l'estat d'alarma. Les forces i cossos de seguretat fan controls a la via pública i dins les xarxes de transport per assegurar-ne el compliment.

Línies afectades