Bitllet senzill al bus

Pagament en metàl·lic
Pagament en metàl·lic
Més car
Més car
Sense transbordaments
No permet
transbordaments
Bitllet senzil

Bitllet que s’adquireix dins el bus pagant en metàl·lic.

Aquest títol de transport no gaudeix de cap descompte i us servirà per fer un únic trajecte en la línia; és a dir, no us permetrà fer cap transbordament, ni en una altra línia de bus ni en tren.