Qui som CTM

Consorci de Transports de Mallorca

El Consorci de Transports de Mallorca articula la cooperació entre les administracions i els ens públics i privats que s'hi adhereixen per exercir de manera conjunta i coordinada les competències que els corresponen en matèria d'ordenació i gestió del transport públic:

  • Planificar, establir i mantenir un sistema comú de transports en l'àmbit de Mallorca, mitjançant la coordinació i la interconnexió de les xarxes, els serveis i les activitats que l'integren.
  • Fomentar l'ús del transport públic.
  • Oferir un servei públic accessible per a tothom i satisfer les necessitats de mobilitat de la població.
  • Establir un sistema tarifari integrat i amb caràcter de servei públic.

Qui som títol

Menú de navegació

Qui som navegació

Qui Som TIB marca


 

TIB és una marca registrada del CTM que s'utilitza com a imatge corporativa de tots els mitjans de transport públic interurbà de les Illes Balears: autobusos, trens i metro.