Taxis per població:

El servei de taxi és el que es presta mitjançant vehicles de fins a 7 places, inclòs el conductor.

Es contracta per la capacitat total del vehicle, directament pels usuaris, presencialment o mitjançant qualsevol mitjà pel qual es pugui acreditar aquesta contractació, o mitjançant mediador autoritzat.

Els taxis, que són els únics vehicles de transport públic de viatgers en vehicles de turisme que té autoritzada la captació de clients a la via pública, són clarament reconeixibles perquè tots porten incorporat un mòdul lluminós exterior que assenyala, en color verd, si el vehicle està disponible, o si està ocupat o no disponible en aquest cas la llum serà de color ataronjada i més serà visible el número de la tarifa, urbana (tarifa 1 i 2) o interurbana (tarifa 3 i 4), diürna o nocturna / festius, que s'està aplicant.

Torreta identificativa del taxi

Les tarifes i els suplements autoritzats, excepte el de muntanya, estan incorporades a l'aparell taxímetre que està situat a l'interior del vehicle i calcula el preu final a pagar per l'usuari.

A l'interior dels vehicles, en lloc visible, generalment en algun dels vidres de la part posterior, en 4 idiomes, es troba l'Imprés Oficial amb les tarifes i suplements d'aplicació i amb les condicions de transport de l'equipatge.

Tarifes interurbanes de taxi

Horari diurn de 8h a 21h:

  • Inici de carrera: 3,12 €
  • Preu per Kilòmetre: 1,08 €
  • Hora d’espera: 18,26 €


Horari nocturn de 21h a 8h:

  • Inici de carrera: 4,00 €
  • Preu per Kilòmetre: 1,24 €
  • Hora d’espera: 17,86 €

Suplements

  • Radiotelèfon: 1,05€
  • Ports: 2,90€
  • Aeroport: 2,90€
  • Trajecte per zona muntanya: 4€ / 8€

Drets dels usuaris

Els usuaris tenen dret a reclamar un rebut i el llibre de reclamacions.

Taximetre
Taximetre
Factura

Palma

TAXIS PALMA RADIO 
971401414
www.taxispalmaradio.com

RADIO TAXI CIUTAT 
971201212
www.radiotaxiciutat.com

FONO TELE TAXI 
971200900
www.fonoteletaxi.es

TAXIS RADIO TELÉFONO
971743737
www.taxitelefono.com

TAXIES
914444444
www.taxies.es

Calvià

RADIO TAXI CALVIÀ 
971680970
971134700
www.radiotaxicalvia.es

Cala d'or

TAXIS CALA D'OR
971657058
www.taxiscalador.com

Muro

AGRUPACION RADIO TAXIS DE MURO
971860404
www.taxisplayasdemuro.com

Alcúdia

ASOCIACION DE TAXIS ALCUDIA 
971549870
www.taxisalcudia.com

Llucmajor

ASOCIACION RADIO TAXI LLUCMAJOR
ARENAL
971440212
www.taxillucmajor.com

Manacor

ASOCIACIÓN TAXIS MANACOR 
971822492 / 971822882
www.taximanacor.com

SÓLLER

ASOCIACIÓN TAXIS SOLLER 
971638484

CAMPOS

ASOCIACIÓN RADIO TAXI CAMPOS 
649958489
www.asociacionradiotaxicampos.com

CALA MILLOR

ASOCIACIÓN TELE TAXI CALA MILLOR 
971586969
www.teletaxicalamillor.com

INCA

RADIO TAXI INCA 
971881020

POLLENÇA

RADIO TAXI POLLENSA 
971866213
www.taxipollensa.com

PORTOCOLOM

ASOCIACIÓN RADIO TAXI PORTOCOLOM
971824347
www.taxiportocolom.com