Bitllet de grup

Què és?

  • El bitllet de grup permet fer un viatge d'anada i un de tornada entre la població d'origen i la de destinació amb un 50% de descompte sobre el preu del bitllet senzill.

A qui s'adreça?

  • S'adreça a grups escolars de centres adscrits a la Conselleria d'Educació i Universitats del Govern de les Illes Balears.

Com se sol·licita?

  • Per demanar el bitllet reduït, s'ha d'emplenar la sol·licitud adjunta i enviar-la al correu: info@consorcidetransports.com. Si s'ha d'anar amb bus, la petició s'ha de fer com a mínim 5 dies naturals abans del viatge, i si s'ha d'anar amb tren, com a mínim 2 dies hàbils abans del viatge.

Quant costa?

  • Cada trajecte origen-destinació d'una línia té un preu de bitllet reduït. Els preus es poden consultar a la secció de tarifes i salts de cada línia. >> secció de línies del web tib.org.
  • Per calcular el preu total del bitllet de grup, s'ha de multiplicar la tarifa de bitllet reduït del trajecte pel nombre de viatgers que integren el grup.

Avís!

Al bus, el bitllet només es pot pagar en efectiu amb paper moneda de fins a 20 euros. En el cas de bitllets de transport amb un preu superior a 20 euros, l'usuari té dret a utilitzar paper moneda de fins a 50 euros (BOIB núm. 24, 19/02/2015).