Publicador de continguts

null Tramitació on-line de la Targeta Intermodal

Tramitació on-line de la Targeta Intermodal

Sol·licita la targeta de forma telemàtica per mitjà del Registre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (rec.redsara.es/registro). Només es necessita tenir el certificat digital, adreçar la sol·licitud a la Conselleria de Mobilitat i Habitatge i adjuntar els documents necessaris:

  • Formulari emplenat i signat.
  • Document d'identitat: DNI, passaport, permís de conducció o NIE.
  • Si en el DNI no hi ha una adreça de Mallorca s’ha de presentar el certificat d'empadronament que justifiqui la residència a l’illa.
  • Fotografia en color de mida carnet.
  • En el cas d’un Perfil específic (Pensionista, Família nombrosa, Estudiant) s’ha de presentar el certificat que l’acrediti.

Per facilitar aquest tràmit on-line es compta amb la col·laboració dels ajuntaments de Mallorca com a Punts de recollida, d’aquesta manera l’usuari que fa el tràmit on-line no s’ha de desplaçar a les oficines del TIB i la pot recollir directament al seu ajuntament.

 

Com sol·licitar la targeta: Manual i Formulari_punts de recollida

 

 

Altres notícies