Pagina Tarjeta Intermodal

Targeta moneder

Sistema de PUNTS

Perfils de targeta

Targeta Intermodal moneder

La targeta moneder et permet viatjar arreu de Mallorca en bus, tren i metro. Només necessites tenir-hi doblers carregats, el saldo no caduca mai. Descobreix quina és la teva targeta a la secció Perfils de Targeta.

Validació d'entrada i sortida

Valida la teva targeta tant en pujar com en baixar del bus. A la xarxa ferroviària, l'has de validar per entrar i sortir de les estacions. Se't descomptarà el cost del viatge que hagis fet. Alerta! Si no penses en validar se t'aplicarà una penalització de 0,30 €.

Transbords

Pots fer 2 transbords viatjant amb 3 línies diferents (de bus, tren o metro), sempre que no passin més de 60 minuts entre la validació de sortida d'una línia i la validació d'entrada a una altra. Bona notícia! Per molt llarg que sigui el viatge, mai no pagaràs més de 4 salts.
Amb la Targeta Intermodal també pots transbordar gratuitament a l'EMT. Disposes de 60 minuts per agafar el bus urbà des de que valides la sortida, i en el cas del trajecte invers, EMT i TIB, de 90 minuts a comptar des de la validació d’entrada. En el cas que només viatgis amb el bus de l'EMT, el viatge et costarà 1,15 €, excepte a les línies d'aeroport, a les quals el cost serà el mateix que el del bitllet senzill, 5 €.

Càrrega de saldo

 • A bord del bus, pagant en metàl·lic al conductor un import múltiple de 5 € (càrrega mínima de 5 € i màxima de 50 €).
 • A les màquines d'autovenda de les estacions de tren i metro, en metàl·lic o amb targeta bancària.
 • També ho pots fer aquí:
A la teva targeta Carrega
A una altra targeta Carrega

Si estudies a Mallorca viatja ara gratis amb la Targeta Estudiant. Consulta a la secció de Perfils de la targeta com la pots aconseguir

La Targeta Intermodal moneder premia la teva fidelitat al transport públic. Gràcies al seu sistema de PUNTS, dins un mateix mes natural, el preu de cada viatge et surt més econòmic que el preu del viatge anterior.

Reprodueix

Per entendre millor el sistema de PUNTS, mira un exemple pràctic del perfil de la teva targeta i del nombre de salts que fas habitualment:


Exemples perfil General

Obrir
Exemple General 0 Salts descarrega Exemple General 1 Salt descarrega Exemple General 2 Salts descarrega Exemple General 3 Salts descarrega Exemple General 4 Salts descarrega

Exemples perfil Jove

Obrir
Exemple Jove 0 Salts descarrega Exemple Jove 1 Salt descarrega Exemple Jove 2 Salts descarrega Exemple Jove 3 Salts descarrega Exemple Jove 4 Salts descarrega

Exemples perfil Pensionista

Obrir
Exemple Pensionista 0 Salts descarrega Exemple Pensionista 1 Salt descarrega Exemple Pensionista 2 Salts descarrega Exemple Pensionista 3 Salts descarrega Exemple Pensionista 4 Salts descarrega

General

S'adreça a les persones d'entre 31 i 64 anys residents a Mallorca que no estan incloses als perfils Jove o Pensionista.

Quan caduca?

No caduca mai

Quina documentació es necessita per obtenir la targeta?
 • Original i fotocòpia d'un document d'identitat: DNI, passaport, permís de conducció o NIE.
 • Certificat d'empadronament, excepte si es presenta un DNI amb una adreça de Mallorca.
 • Si el tràmit es fa a l'ajuntament o a través del Registre electrònic comú, s'ha d'aportar una fotografia en color de mida carnet i el contracte emplenat i signat.

Jove

S'adreça a les persones d'entre 17 i 30 anys residents a Mallorca, i també als membres d'una família nombrosa de categoria general.

Quan caduca?

En complir 31 anys.
En cas de família nombrosa, la targeta té la mateixa validesa que el títol acreditatiu.

Quina documentació es necessita per obtenir la targeta?
 • Original i fotocòpia d'un document d'identitat: DNI, passaport, permís de conducció o NIE.
 • Certificat d'empadronament, excepte si es presenta un DNI amb una adreça de Mallorca.
 • Els membres de família nombrosa: original i fotocòpia del títol acreditatiu expedit al territori espanyol o reconegut per un organisme competent de l'Estat Espanyol.
 • Si el tràmit es fa a l'ajuntament o a través del Registre electrònic comú, s'ha d'aportar una fotografia en color de mida carnet i el contracte emplenat i signat.

Estudiant

S’adreça a les persones estudiants menors de 31 anys matriculades amb modalitat presencial a qualsevol centre educatiu de Mallorca. Permet viatjar gratuïtament a tota la xarxa TIB de bus, tren i metro.

Quan caduca?

El 31 d’agost de cada any. S’ha de renovar presentant la matrícula del nou curs. En qualsevol cas, en complir 31 anys.

Necessita saldo?

Tot i que no es cobra cap tarifa, s'ha de carregar un saldo mínim de 5 €. És obligatori validar la targeta en entrar i sortir del bus, tren o metro. En cas de no fer aquesta doble validació, s'aplicarà una penalització de 0,30 €.

Quina documentació es necessita per obtenir la targeta?
 • Original i fotocòpia d'un document d'identitat: DNI, passaport, permís de conducció o NIE.
 • Matrícula en vigor d’un centre educatiu de Mallorca en qualsevol dels ensenyaments oficials següents: ESO, Batxillerat, cicle formatiu, formació professional bàsica, educació especial o estudis universitaris.
 • Si el tràmit es fa a l'ajuntament o a través del Registre electrònic comú, s'ha d'aportar una fotografia en color de mida carnet i el contracte emplenat i signat.

Infantil

S'adreça a les persones d'entre 4 i 16 anys residents a Mallorca. Permet viatjar gratuïtament a tota la xarxa TIB de bus, tren i metro.

Quan caduca?

En complir 17 anys.

Necessita saldo?

Tot i que no es cobra cap tarifa, s'ha de carregar un saldo mínim de 5 €. És obligatori validar la targeta en entrar i sortir del bus, tren o metro. En cas de no fer aquesta doble validació, s'aplicarà una penalització de 0,30 €

Quina documentació es necessita per obtenir la targeta?
 • Original i fotocòpia d'un document d'identitat: DNI, passaport o NIE.
 • Autorització del pare, la mare o el tutor/a i una fotocòpia del DNI de la persona que ho autoritza.
 • Certificat d'empadronament, excepte si es presenta un DNI amb una adreça de Mallorca.
 • Si el tràmit es fa a l'ajuntament o a través del Registre electrònic comú, s'ha d'aportar una fotografia en color de mida carnet i el contracte emplenat i signat.
Autorizacion descarrega

Com la pots aconseguir?

 • A qualsevol dels punts d'atenció a l'usuari:

A les oficines d'Alcúdia, Inca, Manacor i Palma es requereix cita prèvia, la pots sol·licitar aquí.

A les oficines municipals de Llucmajor i Marratxí.

 • De manera telemàtica per mitjà del Registre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat. Consulta el manual per saber com ho pots fer. En el formulari recorda indicar el Punt de recollida.

Formulari descarrega Manual descarrega

 • A través del teu ajuntament.

Quant costa?

 • La primera emissió de la targeta és gratuïta, igual que els canvis de perfil i les renovacions.
 • En cas de robatori, pèrdua, deteriorament per mala conservació o trencament de la targeta, hauràs d'abonar 8 € per l'emissió d'un duplicat.
 • S'eximeix del pagament de la taxa d'emissió de duplicat en el cas de funcionament deficient no imputable al titular.

Pensionista

S'adreça a les persones residents a Mallorca que:
a) tenguin 65 anys o més.
b) siguin beneficiàries d'una pensió per jubilació.
c) siguin beneficiàries d'una pensió per viduïtat amb ingressos econòmics inferiors al salari mínim interprofessional.
d) siguin beneficiàries d'una pensió per incapacitat permanent, sigui total, absoluta o gran invalidesa, o tenguin una discapacitat d'un grau igual o superior al 65%
e) faci més de 12 mesos que estan inscrites al SOIB de forma ininterrompuda com a demandants d'ocupació (atur de llarga durada).
f) estiguin acreditades com a víctimes de violència de gènere.
g) siguin membres d'una família nombrosa de categoria especial.
h) tenguin l’estatus de refugiades. Aquestes persones tenen dret a transport gratuït.

Quan caduca?

Caduca cada 5 anys, excepte en el cas d'atur de llarga durada, en què caduca cada 6 mesos. Per als membres de família nombrosa, la targeta té la mateixa validesa que el títol acreditatiu.

Quina documentació es necessita per obtenir la targeta?

S'ha de presentar el certificat d'empadronament, excepte en el cas d'un DNI amb una adreça de Mallorca. A més, si el tràmit es fa a l'ajuntament o a través del Registre electrònic comú, s'ha d'aportar una fotografia en color de mida carnet i el contracte emplenat i signat.
a) Persones de 65 anys o més.
Original i fotocòpia d'un document d'identitat: DNI, passaport, permís de conducció o NIE.
b) Beneficiaris d'una pensió per jubilació.
Original i fotocòpia d'un document d'identitat: DNI, passaport, permís de conducció o NIE.
Original i fotocòpia del certificat acreditatiu de ser beneficiari d’una pensió per jubilació expedit per la Direcció Provincial de l’Institut Nacional de la Seguretat Social, per l’Institut Social de la Marina o per l'organisme competent en altres casos. En cas de cobrar una pensió provinent d'un país estranger, aquesta ha d'estar reconeguda per l'organisme competent en matèria de Seguretat Social de l'Estat Espanyol.
c) Beneficiaris d'una pensió per viduïtat amb ingressos econòmics inferiors al salari mínim interprofessional.
Original i fotocòpia d'un document d'identitat: DNI, passaport, permís de conducció o NIE.
Original i fotocòpia del certificat acreditatiu de ser beneficiari d'una pensió per viduïtat expedit per la Direcció Provincial de l’Institut Nacional de la Seguretat Social, per l’Institut Social de la Marina o per l'organisme competent en altres casos.
Còpia de la darrera declaració de l'IRPF o certificat d'ingressos bancaris.
d) Beneficiaris d'una pensió per incapacitat permanent, sigui total, absoluta o gran invalidesa, o tenguin una discapacitat d'un grau igual o superior al 65%.
Original i fotocòpia d'un document d'identitat: DNI, passaport, permís de conducció o NIE.
Original i fotocòpia del certificat acreditatiu del grau de discapacitat emès per l'òrgan competent de la Direcció General de la Família, Benestar Social i Atenció a Persones en Situació Especial, o document acreditatiu equivalent.
Si una persona amb discapacitat necessita l’assistència d'una tercera persona per desplaçar-se, l'acompanyant està exempt de pagament. En aquest cas, s'ha d'aportar l'original i una fotocòpia del certificat acreditatiu d'aquesta necessitat, el qual expedeix la Direcció General de Família, Benestar Social i Atenció a Persones en Situació Especial.
e) Persones en situació d'atur de llarga durada.
Original i fotocòpia d'un document d'identitat: DNI, passaport, permís de conducció o NIE.
Original i fotocòpia de l'informe emès pel SOIB del període ininterromput d'inscripció en situació d'atur (l'informe no pot tenir més de 10 dies naturals).
f) Persones víctimes de violència de gènere.
Original i fotocòpia d'un document d'identitat: DNI, passaport, permís de conducció o NIE.
Nota important: L'emissió de la targeta no es fa al moment. Se sol·licitarà a la persona la documentació necessària i el pagament de la taxa en el cas de duplicat. Una vegada s'hagi acreditat la situació de víctima de violència de gènere amb l'organisme corresponent, se li lliurarà la seva targeta.
g) Membres d'una família nombrosa de categoria especial.
Original i fotocòpia de títol acreditatiu expedit al territori espanyol o reconegut per un organisme competent de l'Estat Espanyol.
h) Refugiats
Resolució del Ministeri de l'Interior que atorga el benefici de la protecció temporal (es tramita a la Policia).
Certificat d'empadronament a Mallorca.
Nota important: Només es pot tramitar a les oficines de Alcúdia, Inca, Manacor i Palma.
Les persones amb estatus de refugiat tenen dret a transport gratuït.