News and events

Latest news

Informació pública sobre la modificació del PISTRVC per incloure directrius tècniques per al disseny i execució d’obres de millora de parades de bus

Amb la publicació al BOIB de l’11 de gener 2020 s’ha obert el termini d’informació pública sobre l’expedient de modificació del Pla insular de serveis de transport regular de viatgers per carretera de Mallorca, per a incloure directrius tècniques de referència per al disseny i execució d’obres de condicionament i millora de parades d’autobús, de conformitat amb el que disposa l’article 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El termini per presentar al·legacions i/o documents que es considerin oportuns finalitza el 10 de febrer de 2020.

A aquesta pàgina es pot descarregar la documentació de l’expedient:

  • Publicació al BOIB de l’obertura del termini d’informació pública.

  • Memòria tècnica justificativa.