News and events

Latest news

Aprovat el Pla insular de transport públic en autobús a Mallorca per als pròxims vuit anys

Publicació de la versió final del Pla Insular de viatgers per carretera

El Pla Insular de serveis de transport regular de viatgers per carretera de Mallorca, d'ara endavant PISTRVC, fou presentat a principis d'any i va estar obert a exposició pública fins al 6 de març de 2017. Durant aquest període es van rebre diferents al·legacions que han estat valorades i, algunes d'elles, incloses al nou pla que ara es publica definitivament.

El PISTRVC preveu una nova xarxa TIB de busos interurbans amb un increment del servei de més qualitat i equitat per a tots els municipis de Mallorca. D'aquesta manera el Pla té com a objectiu incrementar un 25 % el nombre d'usuaris del transport interurbà per carretera els pròxims vuit anys. L'augment està vinculat principalment a l'increment del 20% de l'oferta de busos interurbans, la renovació de la flota d'autobusos i la modernització del sistema d'informació i l'atenció a l'usuari.

El Pla de Viatgers inclou també un nou model de gestió que modifica el sistema actual de concessions d'autobusos interurbans, les quals acaben el desembre de 2018. El propòsit és unificar les concessions actuals en tres zones per garantir les mateixes prestacions i condicions del servei d'autobús públic per carretera a Mallorca.

Entre les principals al·legacions incorporades al Pla hi ha un objectiu específic que consisteix en la millora de la intermodalitat amb altres mitjans de transport. També s'han afegit altres propostes com la creació de línies exprés que circulin per vies ràpides, i la de que el busos del TIB puguin transportar viatgers fins al centre de Palma des dels nuclis de població perifèrics. A més, s'ha incorporat la iniciativa d'obertura de noves oficines d'informació i s'ha afegit la implantació d'una targeta per a menors de 12 anys que els permeti viatjar gratuïtament.

D'aquesta manera el nou Pla de Viatgers per carretera de Mallorca vol fomentar la mobilitat en transport col·lectiu gràcies a un model més eficient de transport interurbà.

Més informació “Pla Insular de Servei de Transport regular de Viatgers per carretera de Mallorca. Aprovat definitivament 1 d’agost de 2017 (BOIB núm. 108, de 2 de setembre de 2017)”.