Llistat d'avisos

General

Parades temporalment suprimides a Ses Salines

A causa de la celebració de les festes patronals (Agost 2019), les parades del c/ Maria Antònia Salvà, Batle Andreu Burgera i Plaça de ses Creus queden fora de servei durant els dies i hores següents:
• Dies 15, 21 i 24: a partir de les 17.00 h
• Dia 16: a partir de les 18.00 h
• Dia 17: a partir de les 20.00 h
• Dies 22 i 23: a partir de les 15.00 h
• Dia 31: tot el dia
S’habiliten dues parades provisionals: al c/ na Bergues i al c/ Ortega i Gasset.

Línies afectades