Llistat d'avisos

General

Tarifes Línies Bus

A partir de dia 16 de juliol es fa efectiu el canvi de tarifes del bitllet senzill a les línies d'autobús. Aquesta modificació representa un increment de les tarifes de com a màxim un 1,68% aproximadament, percentatge que fixa el Ministeri de Foment. Aquest canvi afecta només al bitllet senzill, els preus T20 i T40 no es modifiquen.

Aquesta mesura respon a la revisió ordinària de les tarifes dels serveis públics regulars interurbans permanents d'ús general de transport de viatgers per carretera que recull la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'ordenació dels transports terrestres (LOTT), modificada per la Llei 9/2013, de 4 de juliol.

Línies afectades