Notícies i esdeveniments

Actualitat

Anunci previ a la licitació de les obres de construcció de les cotxeres d'autobusos de Felanitx i Artà incloses en el contracte de concessió de serveis de transport públic regular de viatgers d'ús general de Mallorca

BARCELONA TRANSPORT, S.L. és concessionària del lot 3 del Servei de transport regular d'ús general de viatgers per carretera de Mallorca en virtut del contracte amb el Consorci de Transports de Mallorca (CTM) formalitzat el 19 de novembre de el 2019.

Aquest contracte inclou l'obligació de BARCELONA TRANSPORT, S.L. de construir, en qualitat de promotor, les següents infraestructures fixes:

- Cotxera i taller al polígon de Felanitx (parcel·les 26, 33 i 34) amb un pressupost estimatiu d'execució per contracta de 2.729.285,08 € (IVA inclòs).

- Cotxera al polígon d'Artà (situada a la parcel·la A-27) amb un pressupost estimatiu d'execució per contracta de 777.784,89 € (IVA inclòs).

Actualment es disposa de les versions prèvies dels projectes d'aquestes infraestructures que s'estan revisant i adaptant; el que previsiblement donarà lloc a modificacions de poca entitat en la seva configuració i pressupost. Per aquest motiu s'indiquen com estimatius els pressupostos anteriors que corresponen a les versions preliminars dels projectes.

La construcció d'aquestes infraestructures ha de completar-se i rebre abans de la data d'inici del servei que és el 8 de novembre de 2020.

Per a l'execució de les obres corresponents a cadascuna d'aquestes infraestructures, BARCELONA TRANSPORT, S.L. contractarà els serveis d'una empresa constructora mitjançant un contracte privat que se sotmetrà a un procediment de licitació regit pels principis de llibertat d'accés a la licitació, publicitat i transparència dels procediments i no discriminació i igualtat de tracte entre els candidats. La publicació d'aquestes licitacions es realitzarà en les pròximes setmanes, tan bon punt es disposi dels projectes revisats, mitjançant anuncis publicats en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i al web de l'CTM (tib.org).

Prenent en consideració que el termini disponible per a la licitació d'aquestes obres és ajustat, es considera convenient oferir als possibles licitadors una informació prèvia perquè puguin començar a estudiar els projectes i preparar les seves ofertes. Aquesta informació, que inclou les versions preliminars dels projectes, es pot consultar al web del CTM (tib.org)

Actualment, el contracte d’obres de la cotxera i taller del polígon de Felanitx està en fase de licitació. Per aquest motiu en aquest anunci previ només s’ofereix la documentació prèvia, i de caràcter provisional, relativa a la cotxera del polígon d’Artà.