Notícies i esdeveniments

Actualitat

Anunci previ a la licitació de les obres de reforma de l’estació d’autobusos d’Inca, incloses en el contracte de concessió del servei públic de transport regular i d’ús general de viatgers per carretera de Mallorca

El contracte del lot 2 de la concessió del servei públic de transport regular i d’ús general de viatgers per carretera de Mallorca, formalitzat el 10 de setembre de 2019 entre el Consorci de Transports de Mallorca (CTM) i Empresa Martín, SA, preveu que l’empresa concessionària reformi, en qualitat de promotora, l’estació d’autobusos d’Inca.

Aquestes obres inclouen la modificació de l’illot que separa les dàrsenes dels busos de la via pública, l’embelliment i la millora de la porxada de les dàrsenes i del mobiliari urbà, i la reforma total de la instal·lació elèctrica i de la il·luminació. També es preveu crear un espai independent a l’antic magatzem, amb elements desmuntables, el qual servirà per gestionar i controlar el funcionament de l’estació.

Ja es disposa de la versió inicial del projecte de reforma, amb un pressupost d’execució per contracta de 178.271,37 euros, amb l’IVA inclòs. No obstant això, la versió definitiva està pendent del vistiplau de l’Ajuntament d’Inca i de la llicència d’obra que, actualment, està en tràmit. Per tant, el projecte definitiu pot presentar modificacions respecte del projecte inicial.

Per a l'execució de les obres, Empresa Martín, SA, contractarà una empresa mitjançant un acord privat que se sotmetrà a un procediment de licitació regit pels principis de llibertat d'accés a la licitació, publicitat i transparència dels procediments, no discriminació i igualtat de tracte entre els candidats. Les obres es licitaran quan estigui acabat el projecte definitiu i l’anunci d’aquesta licitació es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i la web del CTM.