Notícies i esdeveniments

Actualitat

S’inicia de nou el procés de licitació de les noves concessions dels autobusos interurbans de Mallorca

Els licitadors podran presentar les seves ofertes fins al 24 d’octubre

Els nous plecs de licitació han estat aprovats pel Consell d’Administració del Consorci de Transports de Mallorca amb data de 24 de setembre i han estat enviats al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) per a la seva publicació.

Els plecs de licitació de les noves concessions de transport per carretera han estat  modificats per a incorporar la correcció que recull la resolució del Tribunal Administratiu de Recursos Contractuals en relació amb el recurs presentat per ANETRA. El passat 25 de juny, aquesta associació empresarial de transport en autocar, amb seu a Madrid, va presentar un recurs que va paralitzar el procés de licitació inicial.

Recordam que els contractes de concessió de servei públic tindran una durada de 10 anys, ampliables altres 5, i el pressupost màxim per a tot el període serà de 479.237.657,70 Euros (IVA inclòs).