Notícies i esdeveniments

Actualitat

Presentació del nou servei de TIB a la zona de llevant i migjorn

La presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol, ha assistit aquest dilluns a la presentació del nou servei de transport públic interurbà per a la zones de Migjorn i Llevant de Mallorca. Ho ha fet acompanyada del conseller de Mobilitat i Habitatge, Marc Pons; del director general de Mobilitat, Jaume Mateu, i del batle de Manacor, Miquel Oliver. També han intervingut els representants de l’operadora del servei: l’empresa Sagalés-Caldentey, Ramon Sagalés, conseller delegat de Sagalés, i l’administradora d’Autocars Caldentey, Francisca Caldentey

Les noves concessions d’autobús per carretera de Mallorca, que entraran en funcionament el proper mes de novembre, suposen un canvi de model i dotaran l’illa d’un sistema de transport més àgil, còmode, accessible, amb més i millor informació a l’usuari, amb una flota de busos nova i sostenible, noves línies, més freqüències, enllaços directes i més quilòmetres recorreguts, tot facilitant també la intermodalitat amb altres sistemes de transport, com ara el tren.

Armengol ha destacat que amb les noves concessions s’aconsegueix “garantir un dret més als ciutadans de les nostres Illes i que es puguin moure de manera sostenible i eficient”. D’aquesta manera, ha assegurat que les noves concessions marcaran “un abans i un després, amb un salt qualitatiu i quantitatiu molt important” a la xarxa de transport per carretera. La presidenta ha apuntat que l’aposta valenta pel transport públic” és l’única solució per combatre la saturació a les carreteres i la forma amb què la població de totes les zones de Mallorca pugui desplaçar-se “en igualtat de condicions”.

El conseller Marc Pons ha destacat que les noves concessions d’autobús, juntament amb el creixement progressiu de la xarxa ferroviària, són els eixos d’un sistema de transport públic que respon a les necessitats de la ciutadania. En aquest sentit, ha insistit en la necessitat que es duguin a terme inversions per ampliar la xarxa de tren, fins a Cala Rajada, Alcúdia, trambadia, Migjorn… i ha avançat que el desenvolupament del conveni ferroviari per poder dur a terme aquests projectes serà la primera qüestió que es plantejarà al nou Govern de l’Estat.

Un dels principals reptes que es podrà assolir amb aquest nou servei és el sistema tarifari integrat amb el tren i l’EMT de Palma (i amb el del conjunt de les Illes). Té com a objectiu oferir un sistema de transport per carretera als ciutadans que sigui competitiu per tal d’afavorir la utilització de transports col·lectius en detriment del vehicle privat.

S’ha de destacar també que el nou model de transport ha definit un nou sistema de gestió, que ha permès a l’Administració dissenyar-ne el servei i el control, de manera que es podran anar introduint els canvis que es considerin oportuns per adaptar-lo a les necessitats que puguin sorgir en un futur.

El nou servei d’autobús divideix l’illa de Mallorca en tres zones i garanteix el dret a la mobilitat de tots els ciutadans, resideixin on resideixin. El servei s’ha adjudicat, en tres lots diferents (lot 1, zona de Ponent; lot 2, zona Nord i lot 3, zona de Llevant-Migjorn), per als propers 10 anys (prorrogables fins a 15) per un import de 479 milions d’euros.

En aquests moments, les empreses adjudicatàries de cada un dels tres lots ja estan fent feina en la preparació del servei.

Més oferta i més freqüències

La nova concessió de la zona de Llevant i Migjorn, que avui ha estat presentades als batles, batlesses i regidors dels municipis que inclou, suposa la creació d’una nova xarxa que oferirà coordinació horària entre línies per garantir la connectivitat dels diferents municipis de la zona. Algunes de les millores més destacables del servei són la creació de dues línies troncals d’alta capacitat i freqüència que connecten Llevant i Migjorn amb Palma, o la millora de la connectivitat del Pla de Mallorca i de l’oferta a Llucmajor.

Amb les noves concessions, les zones de Llevant i Migjorn veuran incrementada l’oferta un 32,8% més de quilòmetres recorreguts i un 40% més de freqüències.

Es produeix també un important salt qualitatiu del transport públic que uneix tota la costa de Llevant i Migjorn durant la temporada d’estiu i més connexions amb l’aeroport. Tot el servei es farà amb 81 busos nous, dels quals 75 seran de gas natural comprimit, 4 vehicles de propulsió elèctrica i únicament 2 seran microbusos de dièsel euro VI.

Una de les cinc línies que es cobriran amb vehicles elèctrics o híbrids serà la de Portocristo-Cala Bona, amb la instal·lació de pantògrafs a les aturades. També es construiran gasineres de gas natural a les cotxeres de Felanitx i Artà.

 

Millores específiques a destacar del servei de la Zona Llevant-Migjorn

1. Línies troncals d’alta capacitat i freqüència:

Dues línies troncals d’alta capacitat (busos de 15 m.) i alta freqüència (un bus cada hora durant tot l’any) que connecten llevant i migjorn amb Palma.

• Línia 401 Cala Millor Sud

• Línia 501 Manacor-Campos-Palma

 

2. Parades d’enllaç amb coordinació horària:

Tres hubs principals que ofereixen connexió horària entre les dues línies troncals i les línies que recorren els diferents municipis de les zones:

• A Manacor: la parada Molí d’en Polit, com a centre de transbordaments bus-bus i Plaça de Sa Mora/Estació tren com a transbordament bus-tren.

• A Campos: Parada Avinguda de la Verge. Connexió horària amb les línies.

• A Felanitx: Parada Passeig Ernest Mestre. Connexió horària amb les línies.

 

3. Més connectivitat amb l’ aeroport:

• Increment de l’oferta de les línies Aerotib i connexió horària amb línies locals.

• L’ A42 Cala Bona - Cala Millor - Aeroport incrementa el servei i afegeix una parada a Algaida.

• L’ A51 Campos - s’Arenal de Llucmajor - Aeroport incrementa el servei i s’ofereix amb connexió horària al hub de Campos, amb les línies de Cala d’Or (L515), Santanyí (L516) i Cala Figuera (L517).

• Els altres nuclis de les zones de migjorn i llevant es connecten amb l’aeroport amb només un transbordament:  Les Badies de Llucmajor transbordant a s’Arenal.

Porreres amb transbordament a Llucmajor, Felanitx amb transbordament a Campos.

 

4. Connectivitat del Pla de Mallorca

• Tres línies directes a Palma amb un bus aproximadament cada dues hores durant tot l’any:

- L402 Lloret-Pina-Algaida-Son Gual-Hospital Son Llàtzer-Palma.

- L403 Porreres-Montuïri-Algaida-Son Gual-Hospital Son Llàtzer-Palma.

- Nova línia L502 Porreres-Llucmajor-Palma.

• Connexions amb el tren:

- L411 Ariany – Maria – Sineu

- L442 Sant Joan – Sineu

- Nova línia L 443 Sant Joan – Petra (connecta amb tren a Manacor)

- Es reprèn la connexió entre Lloret i Sineu amb la línia 444.  

• Connexions directes amb els hospitals de referència de les zones (els d’Inca i Manacor) per als  municipis de Maria de la Salut, Sineu, Lloret, Ariany, Petra i Sant Joan. És un nou servei a la demanda (amb quatre freqüències diàries d’anada i 4 de tornada) els dies feiners

 

5. Millora de l’oferta a Llucmajor:

• Reducció del temps de recorregut des del nucli de Llucmajor i el Pol. de Son Noguera fins a Palma. Estalvi d’entre 10 o 15 minuts a cada expedició.

• La línia A51 connectarà el poble de Llucmajor amb s’Arenal de Llucmajor.

• La línia L504 Cala Pi – Tolleric – Palma, durant la temporada d’estiu oferirà el servei amb busos de 18 m.

 

6. Salt qualitatiu del transport públic de la costa de llevant i migjorn durant la temporada alta

• Connectam tots els nuclis de la costa de llevant i mgjorn des de Cala Mesquida fins a Cala Mondragó

• Servei urbà amb alta freqüència entre Cala Bona i Portocristo.

• Dues parades d’enllaç principals a Cala Rajada i a Portocristo.

• Nova flota: Busos nous de pis baix o semibaix amb propulsió de GNC excepte: 4 busos híbrids-elèctrics de càrrega ràpida entre Cala Bona i Portocristo (L424)

1 bus híbrid-GNC entre Font de Sa Cala i Cala Rajada (L422),1 bus híbrid GNC entre Cala d’Or i Cala Mondragó (L426 i L521).

• Línies d’estiu:

L421 Cala Rajada-Capdepera-Cala Mesquida

L422 Cala Rajada-es Carregador-sa Font de sa Cala-Capdepera

L423 Cala Rajada-Capdepera-Canyamel-Son Servera-Cala Bona-Cala Millor-Sa Coma-S'Illot-Portocristo

L424 Costa dels Pins-Port Vell-Cala Bona-Cala Millor-Sa Coma-S'Illot-Portocristo

L425 Portocristo-Cala Magrana-Cala Mendia-Cala Romàntica-Cales de Mallorca

L426 Portocristo-Cales de Mallorca-Portocolom-S'Horta-Cala d'Or/Portopetro-Sa Barca Trencada-Cala Mondragó

L521 Cala Ferrera-Cala d'Or/Portopetro-Sa Barca Trencada-Cala Mondragó

 

Més informació: nova xarxa

 

Més informació