El nou sistema tarifari

La nova xarxa de bus disposa també d'un nou sistema tarifari. Per viatjar amb el nou bus TIB disposau de diferents títols de transport amb noves formes de pagament que us faran més fàcil el viatge i, a més, reduiran les cues en el moment de pujar al bus.

 

Viatjar amb la targeta intermodal de sempre però convertida en targeta moneder, pujar al bus amb la targeta bancària o comprar prèviament el bitllet en línia, són noves maneres d’obtenir el títol de transport. La validació del títol en pujar i baixar del bus sense passar pel conductor estalvia temps de càrrega dels viatgers i, per tant, temps de trajecte.

 

En la nova xarxa les tarifes es continuen calculant en funció del nombre de salts del trajecte entre les diferents zones de tarifes.

Veure mapa