Targeta Jove / Targeta Infantil

Targeta Jove (menors de 31 anys) / Targeta Infantil (menors de 12 anys)

 • A qui s'adreça?

  • Targeta Infantil: A les persones residents a Mallorca d’entre 4 i 11 anys.

   Targeta Jove: A les persones d’entre 12 i 30 anys.

 • Quins avantatges té?

  • Targeta Infantil:

   Permet viatjar gratuïtament a tota la xarxa de transport regular. La targeta disposa de 100 viatges sense cost. Un cop exhaurits els viatges es poden fer de nou les càrregues gratuïtes a qualsevol de les oficines d’atenció a l’usuari de Palma, Inca i Manacor.

  • Targeta Jove:

   Permet obtenir un bitllet reduït amb el 50% de descompte respecte al bitllet senzill. Permet carregar els abonaments T20 i T40. De forma simultània, es poden tenir carregats fins a dos abonaments diferents (a més d'un bitllet reduït).

 • Quan caduca?

  • Targeta Infantil: Caduca quan la persona titular compleix 12 anys

   Targeta Jove: Caduca quan la persona titular compleix 31 anys

  On es pot obtenir?

  • Al Punt d'Informació de l'Estació Intermodal de Palma

   Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 19.30 h; dissabtes, de 9 a 18.00 h; diumenges i festius sense servei. El tràmit es fa al moment.

   A l’oficina d’atenció a l’usuari d’Inca

   Horari: Dimarts i dijous de 10h. a 14h. i de 15h. a 20h. Festius tancat. El tràmit es fa al moment.

   A l’oficina d’atenció a l’usuari de Manacor

   Horari: Dilluns i dimecres de 10h. a 14h. i de 15h. a 20h. Festius tancat. El tràmit es fa al moment.

   A les oficines municipals del vostre ajuntament. Consultau-ne el llistat.

   Horari: depèn de cada oficina municipal.

   IMPORTANT: Per obtenir la targeta intermodal per primera vegada, és necessari que la persona beneficiària acudeixi personalment a l'oficina d'emissió.

  Quant costa?

  • Taxa per emetre la targeta intermodal:

   Duplicat: 8€

   S'eximeix de pagar la taxa de duplicat en el cas de funcionament deficient no imputable al titular.

  Quina documentació es necessita per obtenir la targeta?

  • Formulari de sol·licitud

  • Els menors de 14 anys no poden tramitar la sol·licitud de la targeta sense l'autorització del pare, la mare o el tutor/a i una fotocòpia del DNI de la persona que ho autoritza.

  • Original i fotocòpia d'un document acreditatiu de l'edat del sol·licitant: DNI, passaport o NIE. En el cas de la targeta jove també es pot acreditar amb el permís de conducció.

  • Si el tràmit no es fa a l'Estació Intermodal o a les oficines d’Inca i Manacor, s'ha d'aportar una fotografia en color (mida carnet).

  • Per a la Targeta Infantil és necessari presentar el DNI del menor. En el cas que l’adreça que apareix en el DNI no coincideixi amb l’actual de l’infant, se sol·licita també el certificat d’empadronament.