Dades obertes - Títol

Dades obertes

Posam a disposició de totes les persones interessades la informació sobre el transport públic interurbà amb una llicència d'ús Creative Commons Attribution 4.0 (o CC-BY). Aquesta llicència no imposa cap restricció en l'ús de les dades i permet utilitzar-les per a qualsevol iniciativa. L'única obligació de qui empra les dades és atribuir-ne correctament l'autoria.

Dades obertes

Catàleg de dades

Base de dades d’oferta

Línies, horaris, expedicions i parades de tot el transport públic de Mallorca.
Descripció: El Consorci de Transports de Mallorca ofereix dins el marc del OpenData/eGovernment tota la seva base de dades d'oferta dins l'àmbit geogràfic de l'illa de Mallorca.
Format: GTFS (General Transit Specification File) Llicència d'ús: Creative Commons Attribution 4.0 (CC-BY 4.0)

Descarrega Descarrega

Base de dades de demanda

Viatgers de transport públic per línia, origen, destinació, títol, data, rang de dates, etc.
Descripció: El Consorci de Transports de Mallorca ofereix dins el marc del OpenData/eGovernment tota la seva base de dades de viatgers dins l'àmbit geogràfic de l'illa de Mallorca pels anys 2013, 2014, 2015 i 2016. Aquestes dades són navegables i manipulables en temps real mitjançant tecnologia BigData.
Login: opendata Password: opendata
Format: Aplicació web
Llicència d'ús: Creative Commons Attribution 4.0 (CC-BY 4.0)

Accedeix

Dades obertes - Llicències d'ús

Llicències d'ús

La llicència d'us que cobreix tota la informació subministrada pel Consorci de Transports de Mallorca és la llicència oberta i lliure Creative Commons Attribution en la seva versió 4.0.

A continuació podeu accedir a la llicència completa.