Publicacions i documentació corporativa - títol

Publicacions i documentació corporativa

Publicacions - Informació corporativa

Informació corporativa

descarrega Estatuts CTM
descarrega Plànols Estació Intermodal

Publicacions - Documents de planificació

Documents de planificació

descarrega Pla Insular Transport Regular i Directrius tècniques parades de bus (2020)
descarrega Projecte de servei del transport regular (2018)
descarrega Avantprojecte de servei del transport regular (2017)
descarrega Cartografia projecte de servei del transport regular (2018)

Publicans - Estudis

Estudis

descarrega Estudi autobusos zero emissions (2018)
descarrega Estudi tramvia annex 2 (2009)

Publicacions - Dades històriques del servei

Dades històriques del servei

descarrega Tarifa partícep empresa 2012-2018
descarrega Demanda per concessió i mes 2017
descarrega Demanda per concessió i mes 2018
descarrega Demanda 2017 per mes i línia