Memòria anual

Memòria anual CTM

Cada any publicam la memòria on es poden consultar dades d’oferta i demanda, actuacions realitzades i informes econòmics i financers, entre d’altres.

descarrega Memòria 2018
descarrega Memòria 2017
descarrega Memòria 2016
descarrega Memòria 2015
descarrega Memòria 2014