Política de Privacidad

Política de
Privacitat

Darrera modificació: novembre de 2020

Aquesta política de privacitat s’aplica a la web www.tib.org

Per favor, llegiu-la amb atenció. Hi trobareu informació important sobre el tractament de les vostres dades personals i els drets que teniu d’acord amb la normativa vigent en la matèria. Ens reservam el dret d’actualitzar la nostra política de privacitat en qualsevol moment a causa de decisions empresarials, així com per ajustar-nos a eventuals canvis legislatius o jurisprudencials. Si teniu dubtes o necessitau qualsevol aclariment sobre la nostra política de privacitat o els vostres drets, podeu contactar amb nosaltres a través dels canals que s’indiquen més endavant.

Manifestau que les dades que ens faciliteu, ara o en el futur, són correctes i verídiques, i us comprometeu a comunicar-nos-en qualsevol modificació. En cas de proporcionar dades de caràcter personal de tercers, us comprometeu a obtenir el consentiment previ dels afectats i a informar-los sobre el contingut d’aquesta política. En general, per poder tramitar les sol·licituds serà indispensable emplenar els camps dels nostres formularis que són assenyalats com a obligatoris.

1. Qui és el responsable del tractament de les vostres dades? El responsable del tractament de les dades personals recollides en aquesta web és:

Responsable: CONSORCI DE TRANSPORTS DE MALLORCA

Adreça postal: C/Eusebio Estada nº 28, 07004 – Palma (Illes Balears)

Telèfon: 971913191

Fax: 971913192

Podeu contactar amb el nostre responsable de privacitat a protecciodedades@consorcidetransports.com

2. Per a què farem servir les vostres dades? El tractament de les dades dels nostres usuaris es fa per tal de poder gestionar la relació amb ells; atendre les seves sol·licituds i consultes; gestionar l’àrea d’usuaris i del servei extranet; administrar i gestionar la seguretat de la web, i poder complir les nostres obligacions legals. Aquestes dades també es tractaran amb finalitats analítiques i de millora de la qualitat dels nostres serveis. Les dades dels usuaris registrats es tractaran per a la gestió de notificacions informatives del CTM sobre l’estat i les incidències en el servei de transport; per a la gestió i el control de l’ús de la targeta intermodal, i per a l’atenció d’incidències.

3. Quant de temps conservarem les vostres dades? En general, conservarem les vostres dades durant la vigència de la relació que manteniu amb nosaltres i, en tot cas, durant els terminis que es preveuen a les disposicions legals aplicables i durant el temps que sigui necessari per atendre possibles responsabilitats derivades del tractament. Cancel·larem les vostres dades quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a les finalitats per a les quals les hem recollit. Els logs d’accés a àrees restringides de la web es cancel·laran al cap d’un mes de la seva creació. Se suprimirà la informació relacionada amb la navegació, un pic finalitzada la connexió web i realitzades les estadístiques.

4. A qui podem comunicar les vostres dades? Les vostres dades només es comunicaran a tercers per obligació legal, amb el vostre consentiment o quan la seva petició impliqui aquesta comunicació.

5. Base jurídica dels tractaments.. La base jurídica per al tractament de les vostres dades personals és la gestió de la relació jurídica amb els nostres usuaris, el compliment de les nostres obligacions legals, així com el nostre interès legítim a gestionar la seguretat i la qualitat de la web.

6. Quins drets teniu? Teniu dret a obtenir la confirmació de si estam tractant o no les vostres dades personals i, en cas afirmatiu, a accedir-hi. També podeu demanar que les vostres dades siguin rectificades en cas que siguin inexactes o que es completin si estan incompletes, així com a sol·licitar-ne l’eliminació quan, entre d’altres motius, ja no siguin necessàries per a la finalitat per a la qual s’han recollit. En determinades circumstàncies, podreu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades. En aquest cas, només tractarem les dades afectades per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions o amb mires a la protecció dels drets d’altres persones. En determinades condicions, i per motius relacionats amb la vostra situació particular, també podreu oposar-vos al tractament de les vostres dades. En aquest cas, deixarem de tractar les dades llevat en cas de motius legítims imperiosos que prevalguin sobre els vostres interessos o drets i llibertats, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions. Així mateix, i en determinades condicions, podreu sol·licitar la portabilitat de les vostres dades perquè es transmetin a un altre responsable del tractament. Podeu revocar el consentiment que hagueu prestat per a determinades finalitats, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la retirada, i presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Per exercir els vostres drets haureu d’enviar-nos per correu postal o electrònic una sol·licitud acompanyada d’una còpia del vostre document nacional d’identitat o d’un altre document vàlid que us identifiqui, a les adreces indicades a l’apartat “Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?”. També podeu exercir els vostres drets mitjançant el formulari de contacte que trobareu a la nostra web.

Podreu obtenir més informació sobre els vostres drets i com exercir-los a la pàgina de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades: http://www.aepd.es