Pagina Tarjeta Intermodal

Travelling on a balance

POINTS System

Card profiles

Intermodal Card with a balance of Euros

The Intermodal Card topped up with a balance in euros, enables you to travel around Majorca by bus, train and metro. You only need to keep it topped up; the balance never expires.

Entry and exit validation

Validate your card when getting on and off the bus, by tapping in and tapping out at one of the validators close to the entry and exit doors. On the rail network, you must tap-in with your card to enter and tap out to exit the stations. The cost of the journey you have made will be deducted once you have completed your trip. Watch out! If you do not remember to validate, a penalty of €0.30 will be applied.

Transfers

You can make 2 transfers when travelling on 3 different lines (bus, train or metro), provided that no more than 60 minutes elapse between tapping out on one line and tapping in on the next. Good news! No matter how long the journey, you will never pay for more than 4 hops.
With the Intermodal Card you can also transfer for free  between the TIB and EMT networks. You have 60 minutes to take the city bus from the moment you tap out from the TIB bus or train and, in the case of the reverse journey, first EMT and then TIB, 90 minutes from the moment you tap in on the EMT bus. If you only travel on the EMT bus, the amount of €1.15 is deducted from the balance of your Intermodal Card.

Balance top-up

 • On board the bus, paying a multiple amount of €5 in cash to the driver (minimum top-up of €5 and maximum of €50).
 • At ticket machines in train and metro stations, in cash or by credit card.
 • You can also do it here:
On your card Top-up
On another card Top-up

Si ets estudiant de Mallorca viatja ara gratis amb la nova Targeta Estudiant. Consulta a la secció de Perfils de la targeta com la pots aconseguir

The Intermodal Card rewards your public transport loyalty. Thanks to the POINTS system, during the same calendar month, the price of each journey is cheaper than the price of the previous journey.

Reprodueix

To better understand the POINTS system, look at a practical example of your card profile and the number of hops you regularly make:


General profile examples

Obrir
General Example 0 Hops Download General Example 1 Hop Download General Example 2 Hops Download General Example 3 Hops Download General Example 4 Hops Download

Youth profile examples

Obrir
Youth Example 0 Hops Download Youth Example 1 Hop Download Youth Example 2 Hops Download Youth Example 3 Hops Download Youth Example 4 Hops Download

Pensioner profile examples

Obrir
Pensioner Example 0 Hops Download Pensioner Example 1 Hop Download Pensioner Example 2 Hops Download Pensioner Example 3 Hops Download Pensioner Example 4 Hops Download

General

It is aimed at people between 31 and 64 years of age living in Majorca who are not included in the Youth or Pensioner profiles.

When does it expire?

It never expires.

What documentation is required to obtain the card?
 • Original and photocopy of an identity document: DNI, passport, driving licence or NIE.
 • If the address on the DNI is not in Mallorca, a census certificate must be presented.
 • If the procedure is carried out at town hall or through the Common Electronic Register, a passport-size colour photograph and the completed and signed contract must be provided.

Youth

This profile is aimed at people between 17 and 30 years of age living in Majorca, and also at members of a large family in the general category.

When does it expire?

On reaching the age of 31.
In the case of large families, the card has the same validity as the accreditation certificate for the large family status.

What documentation is required to obtain the card?
 • ​​​​​​Original and photocopy of an identity document: DNI, passport, driving licence or NIE.
 • If the address on the DNI is not in Majorca, the census certificate must be presented.
 • Members of large families: original and photocopy of the accreditation certificate issued in Spain or recognised by a competent body of the Spanish State.
 • If the procedure is carried out at town hall or through the Common Electronic Register, a passport-size colour photograph and the completed and signed contract must be provided.

Student

It is aimed at students under 31 years of age enrolled in any educational centre in Mallorca. It enables free travel on the entire TIB bus, train and metro network.

When does it expire?

31 August of each year. To renew it, enrolment documentation for the next academic year must be presented. In all cases on reaching the age of 31

Does it require a balance?

Although no fee is charged, a minimum balance of €5 must be added. The card must be validated when entering and leaving the bus, train or metro. If this double validation is not completed, a penalty of €0.30 will be applied.

What documentation is required to obtain the card?
 • Original and photocopy of an identity document: DNI, passport, driving licence or NIE.
 • Proof of current enrolment on any of the following official educational programmes at an educational centre in Mallorca. ESO, Baccalaureate, vocational training, basic vocational training, special education or university studies.
 • If the procedure is carried out at town hall or through the Common Electronic Register, a passport-size colour photograph and the completed and signed contract must be provided.

Child/Infantil

It is aimed at people between 4 and 16 years of age living in Majorca. It enables free travel on the entire TIB bus, train and metro network.

When does it expire?

On reaching the age of 17.

Does it require a balance?

Tot i que no es cobra cap tarifa, s'ha de carregar un saldo mínim de 5 €. És obligatori validar la targeta en entrar i sortir del bus, tren o metro. En cas de no fer aquesta doble validació, s'aplicarà una penalització de 0,30 €

What documentation is required to obtain the card?
 • Original i fotocòpia d'un document d'identitat: DNI, passaport o NIE.
 • Autorització del pare, la mare o el tutor/a i una fotocòpia del DNI de la persona que ho autoritza.
 • Certificat d'empadronament, excepte si es presenta un DNI amb una adreça de Mallorca.
 • Si el tràmit es fa a l'ajuntament o a través del Registre electrònic comú, s'ha d'aportar una fotografia en color de mida carnet i el contracte emplenat i signat.
Autorizacion Download

How can you get it?

 • A qualsevol dels punts d'atenció a l'usuari:

A les oficines d'Alcúdia, Inca, Manacor i Palma es requereix cita prèvia, la pots sol·licitar aquí.

A les oficines municipals de Llucmajor, Marratxí, Magaluf i Santa Ponça.

 • De manera telemàtica per mitjà del Registre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat. Consulta el manual per saber com ho pots fer. En el formulari recorda indicar el Punt de recollida.

Contract Download Manual Download

 • A través del teu ajuntament.

How much does it cost?

 • La primera emissió de la targeta és gratuïta, igual que els canvis de perfil i les renovacions.
 • En cas de robatori, pèrdua, deteriorament per mala conservació o trencament de la targeta, hauràs d'abonar 8 € per l'emissió d'un duplicat.
 • S'eximeix del pagament de la taxa d'emissió de duplicat en el cas de funcionament deficient no imputable al titular.

Pensioner

S'adreça a les persones residents a Mallorca que:
a) tenguin 65 anys o més.
b) siguin beneficiàries d'una pensió per jubilació.
c) siguin beneficiàries d'una pensió per viduïtat amb ingressos econòmics inferiors al salari mínim interprofessional.
d) siguin beneficiàries d'una pensió per incapacitat permanent, sigui total, absoluta o gran invalidesa, o tenguin una discapacitat d'un grau igual o superior al 65%
e) faci més de 12 mesos que estan inscrites al SOIB de forma ininterrompuda com a demandants d'ocupació (atur de llarga durada).
f) estiguin acreditades com a víctimes de violència de gènere.
g) siguin membres d'una família nombrosa de categoria especial.
h) tenguin l’estatus de refugiades. Aquestes persones tenen dret a transport gratuït.

When does it expire?

Caduca cada 5 anys, excepte en el cas d'atur de llarga durada, en què caduca cada 6 mesos. Per als membres de família nombrosa, la targeta té la mateixa validesa que el títol acreditatiu.

What documentation is required to obtain the card?

S'ha de presentar el certificat d'empadronament, excepte en el cas d'un DNI amb una adreça de Mallorca. A més, si el tràmit es fa a l'ajuntament o a través del Registre electrònic comú, s'ha d'aportar una fotografia en color de mida carnet i el contracte emplenat i signat.
a) Persones de 65 anys o més.
Original i fotocòpia d'un document d'identitat: DNI, passaport, permís de conducció o NIE.
b) Beneficiaris d'una pensió per jubilació.
Original i fotocòpia d'un document d'identitat: DNI, passaport, permís de conducció o NIE.
Original i fotocòpia del certificat acreditatiu de ser beneficiari d’una pensió per jubilació expedit per la Direcció Provincial de l’Institut Nacional de la Seguretat Social, per l’Institut Social de la Marina o per l'organisme competent en altres casos. En cas de cobrar una pensió provinent d'un país estranger, aquesta ha d'estar reconeguda per l'organisme competent en matèria de Seguretat Social de l'Estat Espanyol.
c) Beneficiaris d'una pensió per viduïtat amb ingressos econòmics inferiors al salari mínim interprofessional.
Original i fotocòpia d'un document d'identitat: DNI, passaport, permís de conducció o NIE.
Original i fotocòpia del certificat acreditatiu de ser beneficiari d'una pensió per viduïtat expedit per la Direcció Provincial de l’Institut Nacional de la Seguretat Social, per l’Institut Social de la Marina o per l'organisme competent en altres casos.
Còpia de la darrera declaració de l'IRPF o certificat d'ingressos bancaris.
d) Beneficiaris d'una pensió per incapacitat permanent, sigui total, absoluta o gran invalidesa, o tenguin una discapacitat d'un grau igual o superior al 65%.
Original i fotocòpia d'un document d'identitat: DNI, passaport, permís de conducció o NIE.
Original i fotocòpia del certificat acreditatiu del grau de discapacitat emès per l'òrgan competent de la Direcció General de la Família, Benestar Social i Atenció a Persones en Situació Especial, o document acreditatiu equivalent.
Si una persona amb discapacitat necessita l’assistència d'una tercera persona per desplaçar-se, l'acompanyant està exempt de pagament. En aquest cas, s'ha d'aportar l'original i una fotocòpia del certificat acreditatiu d'aquesta necessitat, el qual expedeix la Direcció General de Família, Benestar Social i Atenció a Persones en Situació Especial.
e) Persones en situació d'atur de llarga durada.
Original i fotocòpia d'un document d'identitat: DNI, passaport, permís de conducció o NIE.
Original i fotocòpia de l'informe emès pel SOIB del període ininterromput d'inscripció en situació d'atur (l'informe no pot tenir més de 10 dies naturals).
f) Persones víctimes de violència de gènere.
Original i fotocòpia d'un document d'identitat: DNI, passaport, permís de conducció o NIE.
Nota important: L'emissió de la targeta no es fa al moment. Se sol·licitarà a la persona la documentació necessària i el pagament de la taxa en el cas de duplicat. Una vegada s'hagi acreditat la situació de víctima de violència de gènere amb l'organisme corresponent, se li lliurarà la seva targeta.
g) Membres d'una família nombrosa de categoria especial.
Original i fotocòpia de títol acreditatiu expedit al territori espanyol o reconegut per un organisme competent de l'Estat Espanyol.
h) Refugiats
Resolució del Ministeri de l'Interior que atorga el benefici de la protecció temporal (es tramita a la Policia).
Certificat d'empadronament a Mallorca.
Nota important: Només es pot tramitar a les oficines de Alcúdia, Inca, Manacor i Palma.
Les persones amb estatus de refugiat tenen dret a transport gratuït.